Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 19:44 || Eind: 28-02-2024 - 19:44
Locatie:

‘Het is goed dat het kabinet de noodzaak van compensatie inziet en – de door watersnood getroffen – Limburgse ondernemers financieel tegemoetkomt. Met de uitwerking van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTs) zijn veel ondernemers gebaat en wordt een deel van de problematiek ondervangen’ Dit zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, MKB-Limburg en LWV, in reactie op besluit van het kabinet. De afgelopen weken zijn de organisaties constructief in overleg geweest met het Ministerie van J&V en EZK om getroffen ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Volgens de organisatie is naast een goede schaderegeling ook snelheid in de uitvoering van belang. ‘Ondernemers en medewerkers moeten zo snel mogelijk weer aan slag kunnen’.

Water is weg, problemen nog lang niet
‘Veel ondernemers in Limburg zitten op dit moment in zak in as. Zij hebben door corona al een enorme klap gehad en dan komt deze ramp er nog eens overheen. In feite zijn zij dus dubbel hard geraakt’. De ondernemersorganisaties wijzen erop dat ondernemers graag weer vooruit willen kijken maar simpelweg het geld niet hebben om hun bedrijf weer op te bouwen. ‘Iedere dag die verstrijkt dat zij niet open kunnen, loopt de omzetderving verder op. Juist nu ze dit geld zo hard nodig hebben en we midden in het toeristisch seizoen zitten waarin veel ondernemers een groot deel van hun jaarinkomsten genereren. Het water mag inmiddels weg zijn, de problemen nog lang niet’.

NOW en TVL beschikbaar voor omzetschade
De WTs vergoedt geen schade door het wegvallen van omzet. Het kabinet heeft daarom besloten dat de NOW en TVL ook beschikbaar zijn voor deze – niet corona gerelateerde – vorm van schade. ‘Natuurlijk is hiermee niet alle opgelopen schade gedekt voor ondernemers. Toch wordt door deze regeling in ieder geval een deel van de omzetschade door het kabinet vergoed’. Wel roepen de organisaties het kabinet en de provincie op om scherp te monitoren of dit steunpakket effectief en ruim genoeg is. ‘Het is daarom goed dat het kabinet aangeeft voor het vierde kwartaal hierover het gesprek te willen aangaan’.

Informatiebijeenkomst LWV en MKB-Limburg
‘We mogen tevreden zijn met het pakket aan regelingen wat er nu ligt. Dit biedt ondernemers de mogelijkheden om vooruit te kijken en te beginnen met het herstel van de geleden schade’, aldus Tibert Lagarde namens MKB-Limburg. Dit beaamt ook Huub Narinx, directeur van LWV: ‘De afgelopen weken zijn we bij LWV en MKB-Limburg, samen met onze landelijke collega’s, voortdurend in gesprek geweest met de provincie en het rijk. Goed dat de overheid de noodzaak van financiële compensatie inziet en nu met een stevig pakket aan regelingen komt’.

Om ondernemers zo goed mogelijk te informeren over de getroffen regelingen, organiseren MKB-Limburg en LWV volgende week een informatiebijeenkomst. Hierover volgt binnenkort meer informatie via www.mkblimburg.nl of www.lwv.nl