Skip to main content

In een schrijven aan leden en bewindslieden roepen VNO-NCW en MKB Nederland iedereen, en in het bijzonder alle ondernemers, op om er met elkaar alles aan te doen om de Corona gedragsregels in acht te nemen en elkaar daar ook op aan te spreken. De LWV ondersteunt deze actie.

Laten wij als ondernemers daarin het goede voorbeeld geven. Ook al ontstaat de bulk van de besmetting in de privésfeer, wij laten zien dat we alles doen wat mogelijk is om een bijdrage te leveren met al onze leden!

Van de overheid verwachten wij dat er grote haast wordt gemaakt met het beoordelen van de reeds beschikbare sneltesten en andere testen. Daarmee kunnen we veel meer Corona-besmettingen opsporen én kunnen we de samenleving open houden.

Nogmaals, laten wij ondernemers het goede voorbeeld geven.

Lees hier de brief.