Skip to main content

Dankzij een combinatie van overheidssteun en aanpassingsvermogen wordt naar verwachting door veel ondernemers de coronacrisis doorstaan. Dit vergt veel investeringen en inventiviteit. Ondanks deze inspanningen wordt rekening gehouden met omzetverlies. Er moet meer gekeken worden naar maatwerk en naar de opvolgfase van de financiële maatregelen die de overheid getroffen heeft. De economie moet weer op gang getrokken worden. Dat blijkt uit een enquête die de Limburgse Werkgevers Vereniging gehouden heeft onder haar leden.

Huub Narinx: Dankzij het steunpakket en de intelligente lockdown is de economie blijven draaien voor veel sectoren en hebben we grote werkloosheid voorkomen.

Lange termijn kijken voor soepele doorstart economie

Gekeken vanaf de start van de coronacrisis en het moment waar ondernemers nu staan is er gezamenlijk veel bereikt tussen overheid en bedrijfsleven echter op de langere termijn zal gekeken moeten worden naar de opvolging van de financiële maatregelen en maatwerk om ondernemers te ondersteunen. Uit onderzoek van de LWV blijkt dat, net voor het ingaan van de landelijke vakantieperiode, tussen vandaag en de langere termijn 51% van de respondenten verwacht te maken te krijgen met liquiditeitsproblemen, 70% verwacht het wegvallen van orders, 46% verwacht dat er gedwongen ontslagen van het eigen personeel zal plaatsvinden en 65% verwacht minder inhuur van flexwerkers nodig te hebben. Ondernemers zien tevens een gematigd probleem in het wegvallen van aanvoer. Het enige probleem dat enigszins beperkt lijkt te blijven is personeelstekort met 15%.

Ruim € 50.000 investeren om te veranderen

Om deel te kunnen (blijven) nemen aan de anderhalvemetereconomie, moet 75% van de ondernemers hun manier van werken veranderen om aan de sector geldende richtlijnen te kunnen voldoen. Voor de meerderheid blijven de aanpassingen beperkt tot een max. investering van € 10.000,- (77%). Bij een flinke groep (23%) gaan de aanpassingen gepaard met een flinke investering van meer dan € 10.000,-. Voor 4% loopt dit bedrag zelfs op tot boven de € 50.000,-. Van de gevraagde ondernemers verwacht vrijwel 100% dat de investeringen niet leiden tot een hogere omzet, sterker nog, ze verwachten (sterke) dalingen in de omzet.

Maximaal nog een half jaar ondernemen onder de huidige maatregelen

Door de gedane investering m.b.t. de aanpassingen qua werkwijze verwacht wel 43% permanent te kunnen blijven ondernemen. 30% verwacht langer dan een jaar te kunnen ondernemen, 9% maximaal een jaar en 17% verwacht maximaal 6 maanden te kunnen blijven ondernemen. Hieruit is te concluderen dat de overheid niet achterover kan gaan leunen qua financiële maatregelingen en opvolging van de huidige maatregelen. Maatwerk zal nodig zijn voor een soepele doorstart van de economie, ook richting 2021.

Verdeeld over steunpakket

Over het steunpakket van het kabinet zijn de leden verdeeld. Zo vindt 31% van de ondervraagden dat het nieuwe steunpakket onvoldoende rekening houdt met de situatie binnen hun bedrijf. 33% van de bevraagde ondernemers denkt dat het nieuwe steunpakket niet genoeg is om hun bedrijf door de crisis te loodsen. Een belangrijk deel van de leden (32%) vindt dat deze crisis ondanks alle maatregelen alsnog voor de rekening van de ondernemers komt. Ondanks de flinke percentages maken we daaruit op dat de meerderheid van de ondernemers vertrouwen houdt en zich gesteund voelt.