Skip to main content

Woensdag 31 augustus reageerde de LWV in een persbericht op de eerder die dag uitgelekte kabinetsplannen. De LWV gaf aan te vrezen dat veel ondernemers nog verder in de problemen komen indien de uitgelekte kabinetsplannen worden uitgevoerd.

De afgelopen jaren kregen bedrijven al voor € 14 miljard aan structurele belastingverzwaring voor de kiezen. Naast de overspannen arbeidsmarkt, de stikstofcrisis en de netcongestieproblematiek, kampen ook zij met de extra lasten door de uit de pan gerezen energieprijzen. Dit alles, in combinatie met de enorme regeldruk, maakt het voor ondernemers steeds moeilijker om te overleven.

Niet voor niets zijn we volop in gesprek met Den Haag over het vestigingsklimaat in Nederland. Zo schoof LWV-voorzitter Ron Coenen samen met twee leden van onze vereniging, donderdag 1 september aan bij een belangrijke bespreking met o.a. minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens en staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij. Ook hier was het aangekondigde pakket van maatregelen onderwerp van gesprek.

De ondernemers, die als de motor van de economie mogen worden gezien, worden door extra lastenverzwaringen gehinderd om net nu diepte investeringen te doen richting verduurzaming en innovaties. Daarmee zou het kabinet in eigen voet kunnen schieten. Want als de economische motor hapert, dan valt er ook bij ondernemers niets meer te halen.

De LWV is benieuwd naar de definitieve kabinetsplannen en blijft de ontwikkelingen kritisch volgen.