Skip to main content

De nieuwe buisleiding tussen Chemelot en Rotterdam is goed voor heel Zuid-Nederland! Dat blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat Chemelot samen met Port of Rotterdam liet uitvoeren. Niet alleen verbetert de internationale concurrentiepositie van het Chemiecluster en de haven, ook zijn er minder goederenterreinen met gevaarlijke stoffen nodig en neemt het aandeel CO2-uitstoot aanzienlijk af. De buisleidingen zijn daarmee niet alleen gunstig voor Chemelot, maar ook voor de provincie Limburg en zelfs voor Noord-Brabant.

Diverse leidingen en stoffen
In totaal gaat het om een viertal verschillende leidingen. Allereerst de C4-LPG en propeen leidingen die als input en output van de chemische clusters dient. Door een robuuste in- en uitstroom van deze goederen blijft Chemelot concurrerend. De overige twee leidingen zijn voor waterstof en CO2. De CO2 wordt opgevangen bij het chemische proces en vervolgens richting Rotterdam gepompt om opgeslagen te worden in een lege gasbel in de Noordzee. Dit proces heet CCS (Carbon Capture and Storage). Ondanks dat Chemelot en Port of Rotterdam initiator zijn van het proces, is de haalbaarheid beter als ook de koppeling met Duitsland (NRW) en Antwerpen gemaakt wordt.   

Kosten en meekoppelkans
De aanleg van de leidingen bundel kost in totaal 1.011 miljoen euro. Dit is een forse investering, maar biedt ook kansen voor andere partijen. Zo kunnen er aftakkingen gemaakt worden waardoor andere ondernemers aan de leidingenstraat gekoppeld kunnen worden. Zeker interessant voor de waterstofindustrie. Concreet wordt er al gekeken naar de koppeling met het industriecomplex in Moerdijk. LWV en zustervereniging VNO-NCW Brabant Zeeland zijn enthousiast over de haalbaarheidsstudie en roepen op om vooral door te blijven gaan met de vervolguitwerking. Niet alleen voor de chemieclusters zelf, maar voor heel Zuid-Nederland.

Klik hier voor het volledige haalbaarheidsonderzoek of klik hieronder op meer informatie.

Vragen?
Heb je vragen over de buisleiding tussen Chemelot en Rotterdam of over het haalbaarheidsonderzoek? Neem dan contact op met Rik Derksen, Expertisemanager Infrastructuur & Ruimte, via derksen@lwv.nl of via 06 59 94 74 15.