Skip to main content

Het was zeker een eer om voorzitter van VNO-NCW te worden. Maar toen ze als CEO van netwerkbedrijf Alliander werd gevraagd voor het voorzitterschap van VNO-NCW, was dat toch wel even dubben voor Ingrid Thijssen. ‘Ik heb daar ook best even over na moeten denken. En dat was nog vóór de coronacrisis. Maar ik heb ‘ja’ gezegd omdat ik heel veel passie heb om Nederland toekomstbestendig te maken. We moeten de wereld straks aan onze kinderen en kleinkinderen overdragen, en het liefst een beetje beter dan die nu is’ aldus Ingrid.

Ingrid Thijssen is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam NV, van de coöperatie VGZ en van de Economic Boards van Amsterdam en Arnhem. Eerder was zij COO van Alliander en directievoorzitter van NS Reizigers. Ze heeft meerdere managementfuncties bekleed bij NS, waar ze oorspronkelijk startte als stafmedewerker sociale zaken en hoofd P&O was. Ingrid studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en doorliep daarna diverse opleidingen aan onder andere IMD Lausanne en Insead. Zij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Niet alleen maar pleisters plakken

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken en transities. Daar namens het bedrijfsleven aan mogen bijdragen past ontzettend goed bij wat haar ten diepste drijft. Het is haar volste overtuiging dat bedrijfsleven en samenleving elkaar in die vraagstukken in vele opzichten nodig hebben. Die verbinding is essentieel en daar wil ze zich als voorzitter van VNO-NCW heel graag voor inzetten. Waar komt die passie om Nederland vooruit te helpen vandaan?

De werkgeversvereniging LWV is opgericht door een Benedictijner pater. Ook dat was vanuit het gevoel: wij hebben een verantwoordelijkheid. Dat is het Rijnlandse model: als ondernemer ben je niet alleen maar bezig met de aandeelhouders maar met álle stakeholders. Kortom we moeten de agenda met elkaar bepalen, we zijn immers een vereniging. Je geeft aan dat je zou willen dat we wat minder in tegenstellingen zouden denken tussen bedrijven en de samenleving. Zonder het bedrijfsleven geen goede samenleving en andersom. Maar gaan we dan een begin maken? Is hierop ook de nieuwe koers ‘Brede Welvaart is een verantwoordelijkheid, niet een gunst’ van VNO NCW en MKB- Nederland op gebaseerd?

De vraagstukken zijn niet bepaald eenvoudig. Neem de energietransitie of onze gezondheidzorg. Of hoe komen we uit deze crisis? Wat staat op dit moment het hoogst op de agenda? Waar gaan we echt het verschil maken?

Kortom, een inspirerende digitale middag op maandag 29 maart, 16.00 uur met een ‘bevlogen topvrouw’ die jij het ‘hemd’ van het lijf kunt vragen. Wil je erbij zijn? Laat het ons weten: bijeenkomsten@lwv.nl