Skip to main content

De lobby die de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) samen met VNO-NCW heeft opgezet om ook concerns met noodlijdende dochterbedrijven gebruik te kunnen laten maken van de NOW-regeling, is geslaagd. Door de vele contacten met haar leden gedurende de afgelopen weken kwam veelal naar voren dat goedlopende concerns met niet goed draaiende dochterbedrijven geen gebruik konden maken van de regeling omdat niet voldaan werd aan de eis van minimaal 20% omzetderving.

De dochterbedrijven kunnen nu, onder voorwaarden, toch subsidie krijgen om de lonen door te betalen. Op deze manier wordt voorkomen dat de dochterbedrijven omvallen en banen verloren gaan.

Aan deze subsidie zijn door minister Koolmees wel voorwaarden verbonden. Zo moeten de concerns die er gebruik van maken, afspraken maken met de vakbonden over werkbehoud. Daarnaast moeten ze dit jaar afzien van het uitkeren van dividend, bonussen of de inkoop van eigen aandelen. Ook zullen de concerns zich moeten onderwerpen aan extra accountantscontroles.