Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 20:54 || Eind: 28-02-2024 - 20:54
Locatie:

Namens het verenigd bedrijfsleven in Zuid-Nederland heeft de Limburgse Werkgeversvereniging samen met VNO-NCW Brabant Zeeland de Toekomstvisie OV 2040 ondertekend. Deze visie onderschrijft de noodzakelijke investeringen in het Openbaar Vervoer en het spoornetwerk tot en met 2040. Hierbij gaat het zowel om verbetering en toevoegingen op infrastructuur, als ook de verbetering van de dienstregeling en het spoorboek. Met een kostenplaatje van ruim 5 miljard euro voor heel Zuid-Nederland, zijn de ingrepen aanzienlijk, maar wel noodzakelijk om de provincies internationaal, nationaal, regionaal en lokaal goed bereikbaar te houden.

Hink-stap-sprong
Vanuit een Hink­­StapSprong-gedachte zal worden geïnvesteerd. Allereerst wordt het bestaande OV/treinnetwerk verbeterd. Vervolgens worden de bestaande verbindingen robuust gemaakt en door ontwikkelt. Om tot slot een schaalsprong te maken door met name in infrastructuur te investeren. In de praktijk zal de hinkstapsprong door elkaar lopen en zal de investering in infrastructuur ook al eerder gemaakt worden.  

LWV is blij met de voorgestelde plannen. Met de visie wordt Limburg zowel internationaal als nationaal beter ontsloten met intercity’s naar Düsseldorf, de drielandentrein en de aanpak van de Maaslijn. Ook het spoorgoederenvervoer wordt goed bedient, zodat ook de groei van Greenport Venlo en de ontsluiting van Chemiecluster Chemelot gewaarborgd blijft.