Skip to main content
Begin: 27-02-2024 - 15:13 || Eind: 27-02-2024 - 15:13
Locatie:

Sinds vorige week neemt de LWV, namens het Limburgse Bedrijfsleven, plaats in de challengegroup Maastricht Aachen Airport. In deze challengegroep wordt de nieuwe overlegstructuur voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven besproken. In het overleg, geleidt door Pieter van Geel, zitten afgevaardigde van de politiek, omwonenden en namens het bedrijfsleven, de LWV.

LWV zat al namens het bedrijfsleven in de Kerngroep Luchtvaart Limburg. Dit Kerngroepoverleg is geïnitieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gaat over de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland en haar provincies. Via deze Kerngroep heeft de LWV input geleverd voor de Nationale Luchthavennota. Deze luchtvaartnota richt zich op de toekomstvisie van de luchtvaart tot 2050. Voordat een definitieve nota wordt afgeleverd, mag LWV als voorstander van de verdere ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport nogmaals een laatste zienswijze indienen.

Maastricht Aachen Airport is uitermate belangrijk voor het goede vestigingsklimaat in Limburg. De luchthaven is goed in de afhandeling van Luchtvracht en bedient 8% van de nationale luchtvracht. Hier zullen we onderandere op ingaan bij onze zienswijze. Een andere noodzakelijke ontwikkeling is het creëren van een goed ”level-playing field” tussen de nationale luchthavens. MAA behoort namelijk niet tot de Koninklijke Schiphol groep, waardoor zij niet al gelijke behandeld wordt. Het is dus noodzakelijk om een eerlijker speelveld te creëren. We zijn echter ook kritisch, zakelijke bereikbaarheid zoals Londen en München is ook belangrijk voor een nog beter vestigingsklimaat in Limburg. Deze boodschap zullen we ook blijven uitdragen in de Challengegroup.

De definitieve reactie op de luchtvaartnota moet 9 Juli j.l. ingeleverd worden. Mocht je vragen en/of aanvullende opmerkingen hebben. Neem contact op met Expertisemanager Infra & Ruimte: Rik Derksen, derksen@LWV.nl