Skip to main content

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en MKB-Limburg hebben de Provinciale Staten een brief gestuurd met daarin hun voorstel voor het behoud van Maastricht Aachen Airport met als voorwaarden dat de hinder vermindert, de luchthaven financieel gezond wordt en een luchthaven voor Limburg wordt. Voorzitter Braun: ‘’voor ons is een gulden middenweg noodzakelijk, dit betekent dat behoud wenselijk is, maar dat overlast echt minder moet. Daarmee behouden we het economisch belang van de bedrijvigheid op orde, terwijl we richting omwonenden laten zien dat we ons gezamenlijk inspannen hinder te verminderen.’’

Minder hinder
‘’Er is veel discussie over de hoeveelheid vliegbewegingen die genoemd worden in de verschillende varianten binnen onze achterban.’’ Erkent de werkgeversvoorman. ‘’De discussie wordt echter verkeerd gevoerd,’’ vervolgt Braun. ‘’Officieel geldt het aantal ernstig gehinderden.’’ In de luchtvaartnota van het Rijk is het aantal ernstig gehinderden leidend in de hoeveelheid vliegbewegingen. In 2019 is het aantal ernstig gehinderden van MAA bepaald op 5.600. Dit betekent dat in variant 2 en 3, ongeacht het aantal vergunde vliegbewegingen, het aantal ernstig gehinderden verplicht naar 5.250 moet dalen. Dit betekent dat het aantal vliegbewegingen sowieso moet dalen, tenzij met stillere vliegtuigen gevlogen wordt.

Gezonde luchthaven
Terwijl de werkgeversverengingen oproepen tot minder hinder, moet de luchthaven ook financieel gezond worden. “Door te focussen op luchtvracht binnen dit perspectief, moet het mogelijk zijn om gezonde cijfers te draaien. Ook moet onderzocht worden of een “cityhopper” verbinding met bv Londen, Frankfurt of München gerealiseerd kan worden. Want dan begint de opgave eigenlijk pas,’’ meldt Rik Derksen, expertisemanager Infra en Ruimte bij LWV. ‘’Want om meer toegevoegde waarde voor de Limburgers te creëren moet elektrisch gevlogen worden richting de belangrijke Europese steden. Zo versterkt de luchthaven de kennis- en toerisme economie van Limburg.’’ Tot slot is een gezonde luchthaven ook een luchthaven waarbij de omgeving de strategische keuzes van de luchthaven bepaald, zoals ook bij Eindhoven Airport gebeurt. ‘’Eindhoven Airport is een dochter van Schiphol, zo’n zelfde samenwerking met Schiphol is ook wenselijk in Maastricht.’’ sluit Derksen af. Derksen, die naast de LWV ook werkzaam is bij zustervereniging VNO-NCW Brabant Zeeland, zit vanuit die functie in de omgevingstafel van Eindhoven Airport samen met omwonende, overheden en de luchthaven.