Skip to main content

Het Coronavirus raast over de wereld en heeft grote gevolgen voor ondernemers. Bedrijven sluiten uit voorzorg hun deuren, evenementen worden geannuleerd en werknemers blijven massaal thuis. De gevolgen van het Coronavirus zullen nog wel even voortduren. Wat voor juridische aansprakelijkheid kan dit voor u als ondernemer met zich meebrengen en waar moet u nu op letten?

Overmacht

Als uw leverancier zijn producten of diensten niet (op tijd) kan leveren vanwege het Coronavirus en u uw eigen contractuele verplichtingen ook (of juist daardoor) niet kunt nakomen, is het goed om te weten of u zich kunt beroepen op overmacht (art. 6:75 BW). Daarvoor is in de eerste plaats van belang wat de contracten met uw klanten en leveranciers daarover zeggen. Bij een geslaagd beroep op overmacht bent u niet aansprakelijk. Gebruikt uw leverancier echter een betere overmachtsclausule dan u zelf, dan loopt u het risico een claim te krijgen van uw klanten, die u niet kunt verhalen. Voor ondernemers is het daarom van belang beide kanten van de medaille goed in beeld te hebben.

Of het Coronavirus kwalificeert als overmacht (ook wel “force majeur”), hangt helemaal af van de formulering van het contract of de algemene voorwaarden. Daarin staat meestal omschreven welke omstandigheden kwalificeren als overmacht en wat de gevolgen daarvan zijn. Partijen bij een overeenkomst kunnen namelijk zelf bepalen welke omstandigheden overmacht opleveren en kunnen deze dus ook zelf beperken.

Vaak worden stakingen, weersomstandigheden, oorlogen of natuurrampen, maar ook transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen, overheidsmaatregelen, of de omstandigheid dat uw eigen leverancier niet kan leveren, genoemd in overmachtsclausules of wordt volstaan met een algemene omschrijving: “alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft“.

In de reisbranche wordt overmacht doorgaans omschreven als: “Abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.”

Of ziektes, epidemieën en pandemieën onder dit soort algemene definities kunnen worden geschaard, is geen uitgemaakte zaak. Voor Corona lijkt ons dit, gezien de buitengewone ernst en omvang van deze crisis, echter wel in meerdere omstandigheden verdedigbaar.

Onze partner Boels Zanders zocht het uit.
Lees meer>>