Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 19:18 || Eind: 28-02-2024 - 19:18
Locatie:

Ondernemend Limburg (MKB-Limburg, LWV en LLTB) heeft recent een subsidie aangevraagd voor de inzet van een onafhankelijke kennisambassadeur die het belang van internationale werknemers, goed werkgeverschap, de behoefte aan voldoende kwalitatieve huisvesting en de randvoorwaarden voor integratie onder de aandacht brengt bij media, werkgevers, uitzenders, internationale werknemers en Limburgse gemeenten.

Inmiddels is de beschikking ontvangen en heeft de stuurgroep de heer Frans Stienen benoemd tot kennisambassadeur internationale werknemers Limburg. Daarmee komt er één aanspreekpunt van overheden (bestuurlijk en ambtelijk) en bedrijfsleven in Limburg.

De kennisambassadeur zet zich in voor de huisvesting van internationale werknemers conform de visie Internationale Werknemers Limburg. Daarnaast draagt deze bij aan de implementatie van de visie internationale werknemers Limburg vanuit verschillende rollen (faciliterend, aanjagend en initiërend). Denk hierbij aan het formuleren van speerpunten, het realiseren van een beleidsvisie voor Zuid-Limburg en werken aan een positieve beeldvorming. Natuurlijk gebeurt e.e.a. in samenwerking met de stuurgroep en taskforce Internationale Werknemers Limburg.

Indien je contact wilt opnemen met Frans, dan kan dat via frans@rademakerwerkt.nl of telefonisch op o6 5187 3566.