Skip to main content

 

De LWV biedt de volgende opleiding aan:

 

Dialogisch leiderschap

als het “ik” wijkt

Inhoud

Een intensieve opleiding voor directeuren in het leren bewust en proactief te wisselen van stijl van gespreksvoering bij complexe kwesties.

Waarbij het gaat om de innerlijke dialoog, waarin je jezelf echt durft te leren kennen en te onderzoeken. En het gaat om de externe dialoog als het kunnen creëren van de condities voor het juiste gesprek met anderen.

Wat levert het je op?

Doelstelling: beter om leren gaan met complexe uitdagingen

Tijdens de eerste sessie wordt de behoefte van de individuele deelnemers bepaald en geven we vorm aan de opleiding. Het doel is het creëren van bewustwording, waarbij je leert met en van elkaar. Er is voldoende ruimte voor het onderzoeken van ieders persoonlijke uitdagingen in een veilige en vertrouwde omgeving. Uitgaande van de dialoog als startpunt, oefenen we in het uitvoeren van vormen van gesprek en reflectie. Naar binnen (interne dialoog), hoe verhouden zich de verschillende aspecten van jezelf tot elkaar? Tot uiting komend in waarden, je hogere doel, je verschillende rollen en posities in het leven (ouder, kind, professional, golfer, hardloper, lijdend aan een ziekte, etc.). En naar buiten, het samen genereren van nieuwe inzichten, betekenissen en besluiten in een gespreksrelatie met anderen (je medewerkers, partners, kinderen, etc.) als basis voor goed leiderschap.

Voor wie?

Waarom is de dialoog een belangrijke leiderschapsvaardigheid?

Als in jouw organisatie:

 • complexe maatschappelijke vraagstukken spelen;
 • het eigenaarschap over de organisatieontwikkeling versterkt wordt;
 • de impact in de buitenwereld verandert.

Herkenbaar? Dan is de dialoog een onmisbare vaardigheid voor jou. Want in een dialoog onderzoek je, wederzijds, vooronderstellingen, schijnbare tegenstellingen en de verschillende perspectieven, gericht op actie. Ervaring leert dat de dialoog als leiderschapsvaardigheid onvoldoende breed is ontwikkeld. Veel leiders zijn primair getraind in andere belangrijke leiderschapsstijlen: discussie, instructie en het geven van snelle antwoorden. Echter, onze snel veranderende wereld brengt complexe en paradoxale vraagstukken aan de oppervlakte waarbij we het niet meer redden met “zo ben ik nu eenmaal en zo doen wij het nu eenmaal”. Dit doet een beroep op ons vermogen:

 • om verschillende perspectieven te horen en in te nemen;
 • om jouw leiderschaps- en gespreksstijl aan te passen aan de situatie en het vraagstuk dat voor je ligt;
 • om trouw te zijn aan je eigen waarden en die van jouw organisatie en onze samenleving;
 • om de verbinding te houden met ‘het waartoe’, de bedoeling, de purpose van jezelf en jouw organisatie.

Het durven onderzoeken van twijfel – die inherent verbonden is met complexiteit – heeft lang niet gepast bij het beeld van een goed leider. En hoewel de dialoog uiteindelijk snelheid oplevert omdat je met elkaar tot de essentie en een gedeeld beeld komt, vergt de dialoog eerst vertraging.

Hoe gaan we te werk?

Inhoud: theorie

De volgende elementen komen in het theoretische deel van de opleiding aan de orde:

 • Wat is dialoog? Wat bedoelen we met Dialogisch Leiderschap?
 • Begrijpen en toepassen van de condities voor conversatie, dialoog en debat.
 • Het proces van ontwikkeling bij anderen stimuleren vanuit de methode van Dialogisch Leiderschap.

Inhoud: uitvoering in de praktijk

Leren effectiever om te gaan met complexiteit door:

 • bewust gebruik te maken van verschillende vormen van beïnvloeding (non- verbaal, rationeel en intuïtief);
 • je stijl authentieker te laten worden;
 • jezelf beter te centreren en dit te herkennen en te kunnen gebruiken bij anderen;
 • je stijl van leiderschap te beschrijven als een repertoire van ik-posities;
 • bewust ruimte te creëren in de relatie met anderen;
 • te leren je visie en mening scherper te verwoorden.

Toelating

Met elke deelnemer wordt een intakegesprek gehouden om doelstellingen en verwachtingen te managen.

Praktische informatie

 

DataWoensdag 25 januari 2023, 9.00 tot 17.00 uur
 Woensdag 8 februari 2023, 17.00 tot 21.00 uur
 Woensdag 1 maart 2023, 17.00 tot 21.00 uur
 Woensdag 29 maart 2023, 17.00 tot 21.00 uur
 Woensdag 17 mei 2023, 17.00 tot 21.00 uur
 Woensdag 14 juni 2023, 17.00 tot 21.00 uur
 Woensdag 13 september 2023, 17.00 tot 21.00 uur
 Woensdag 11 oktober 2023, 17.00 tot 21.00 uur
 Woensdag 1 november 2023, 17.00 tot 21.00 uur
 Woensdag 13 december 2023, 09.00 tot 17.00 uur
Kosten€ 2.045,- excl. BTW
incl. catering, lesmateriaal en het boek Dialogisch Leiderschap in Bedrijf. Als het ik wijkt. (Mediawerf 2019)
Bekijk hier de flyer voor de opleiding ‘Dialogisch Leiderschap’

 

Begeleid door

Deze masterclass wordt begeleid door Prof. Dr. Rens van Loon.

Prof. Dr. Rens van Loon was Hoogleraar Dialogical Leadership aan de School of Humanities (Universiteit van Tilburg) en Director Culture, Leadership and Learning bij Deloitte Consulting Nederland. Tevens is hij board-member van de International Leadership Association (ILA).

Hij is gespecialiseerd in Dialogical Leadership, Waarderingstheorie en Zelfconfrontatiemethode, Motivatie Assessment, Competence Management, Leiderschapsontwikkeling in de context van organisatie- en cultuurontwikkeling.

Aanmelden

Leden kunnen zich aanmelden via de app. Ben je nog geen LWV-lid neem dan contact op via businesscollege@lwv.nl.

Aanmelden via mobiel/tabletAanmelden via desktop

Inhoudelijk vragen?

LWV: Sonja Demandt, demandt@lwv.nl +31653166550

Voor inhoudelijke vragen, Prof. Dr. Rens van Loon, rens@8dialogue.com +3161004244

Betrokken personen

Sonja Demandt

Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie

T 06 - 53 16 65 50
E demandt@lwv.nl

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!