Skip to main content

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) heeft in samenwerking met het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en Leo Loopbaan een praktijkgerichte HR-scan ontwikkeld die ondernemers in Limburg helpt te ontdekken of zij klaar zijn voor de toekomst. De ‘Future Proof Human Capital Scan’ brengt doeltreffend in beeld op welke gebieden uitdagingen liggen voor een organisatie om klaar te zijn voor de toekomst. Thema’s zoals flexibel op- en afschalen, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit komen naar voren. Elke deelnemer aan de scan krijgt een eigen rapport dat tevens een vergelijking van zijn situatie maakt ten opzichte van branchegenoten. Uitdagingen worden in beeld gebracht en, indien gewenst, wordt samen met partners zoals Leo-Loopbaan, WSP, Leerwerkloket en LWV Business College een aanbod gedaan om concrete stappen te zetten richting het toekomstbestendig maken van de organisatie.

De Future Proof Human Capital Scan richt zich op Limburgse ondernemingen met 10 tot 250 werknemers. Met de scan wordt een bedrijf op vier pijlers getoetst:

  • “Strategie en Bedrijf”, Over de strategische verankering van (sociale) innovatie, randvoorwaarde voor succes;
  • “Wendbaarheid & Flexibiliteit ”, Over interne veranderingssnelheid en daarmee wendbaar en slagvaardig zijn;
  • “Flexibel op- en afschalen”, In een steeds volatielere omgeving tijdig kunnen aanpassen;
  • “Employability & Duurzame Inzetbaarheid”, Ontwikkelen van medewerkers en verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid.

Bedrijven worden binnenkort uitgenodigd om deel te nemen aan de scan. Het invullen neemt 20 minuten in beslag. Vervolgens krijgt de ondernemer een individuele terugkoppeling waarin zijn uitkomsten (en de vergelijking met branchegenoten) besproken worden. Het rapport bevat waardevolle informatie rondom het toekomstbestendig maken van de onderneming en concrete handvatten om in de eigen onderneming toe te passen.

Het unieke van de Future Proof Human Capital Scan is dat niet alleen de uitdagingen in kaart worden gebracht maar dat ook een aanbod wordt gedaan om concrete stappen te zetten richting een toekomstbestendige organisatie.

Enerzijds zijn dit werkgeverssessies met een aanbod gericht op de onderdelen uit de scan. Denk hierbij aan collegiale in- en uitleen, inclusief herontwerp van werkprocessen, van-werk-naar-werk, vitaliteit, scenarioplanning, HR-leiderschap, etc. Maar ook sessies om werkgevers onderling bij elkaar te brengen en kennis en ervaring uit te wisselen.

Anderzijds zijn dit werknemerssessies gericht op het belang van Leven Lang Ontwikkelen, concrete trainingen en workshops.

De Future Proof Human Capital Scan is onderdeel van het landelijke project Perspectief op Werk. Hierin werken overheid, onderwijs en werkgevers samen om de arbeidsmarkt te versterken. De drie Limburgse arbeidsmarktregio’s hebben in dit kader samen met de Limburgse Werkgevers Vereniging  actieplannen opgesteld en dit project is een onderdeel daarvan.