Skip to main content
Begin: 27-02-2024 - 13:41 || Eind: 27-02-2024 - 13:41
Locatie:

‘Het nieuwe Nationale Groeifonds van 20 mld. euro is een belangrijke stap voor een sterkere en duurzamere economie en investeringen in de toekomstige welvaart en het welzijn van alle Nederlanders.’ Dat zeggen LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het vandaag gepresenteerde plan van de Ministers Hoekstra (Fin) en Wiebes (EZK). 

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: ‘de energietransitie, onze infrastructuur en onze kennisontwikkeling konden niet verder zonder extra publieke investeringen. Wij hebben hier dan ook jarenlang voor gepleit. Met dit fonds kan het kabinet de basis leggen voor zaken als een nieuwe waterstofinfrastructuur, een hoogwaardig openbaar vervoer en nieuwe innovaties. Zonder extra publieke investeringen gaat dit niet lukken. Met dit fonds, de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en Invest-NL staat alles nu gereed om ons land klaar te maken voor een duurzamer toekomst. Zo ontstaat een vliegwiel voor een veelvoud aan private investeringen en duurzame groei.’

Piepen en kraken

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Nederland had echt wat in te halen en onze infrastructuur en kennispositie piepte en kraakte. Het is dan ook goed dat het kabinet nu extra geld uittrekt met ook een onafhankelijke beoordelingscommissie en een gedegen procedure. Het is een goede zaak dat mkb-ondernemers, kennisinstellingen en andere partijen zelf nieuwe voorstellen kunnen aandragen.’

Achtergronden

Het Nationaal Groeifonds van 20 mld. voor vijf jaar is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Het fonds krijgt een eigen begroting en een onafhankelijke commissie beoordeelt de voorstellen. De Tweede Kamer moet instemmen met de verdeling van geld over de drie investeringsterreinen kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Om de welvaart de komende 20 tot 30 jaar te behouden en te vergroten, moet de economie harder en anders groeien en hiervoor zijn extra investeringen buiten de reguliere Rijksbegroting nodig. Het nieuwe fonds voorziet hierin. Ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen die via de vakdepartementen worden ingediend. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro, er geldt geen maximumomvang per project.