Skip to main content

De Limburgse Werkgevers Vereniging maakt zich al langere tijd grote zorgen over de fiscale en sociale wet- en regelgeving voor thuiswerkende grenswerkers na COVID-19. Onze provincie grenst aan België en Duitsland en heeft daardoor veel ondernemingen met zeker 10.000 medewerkers die in één van deze landen wonen en in Nederland werken. De verwachting is dat veel van deze grenswerkers ook na COVID-19 gedeeltelijk zullen thuiswerken. De LWV is dan ook blij met de verlenging van de fiscale en sociale afspraken voor thuiswerkende grenswerkers maar dringt wel aan op een structurele oplossing!

Verlengd
Zoals bekend zijn met België en Duitsland afspraken gemaakt dat tijdens Corona thuiswerkende grenswerkers onderworpen blijven aan de fiscale en sociale wetgeving van het werkland. De afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de fiscale behandeling en sociale wetgeving zijn nu verlengd tot en met 30 juni 2022.

Structurele aanpak
Na de verlengingsperiode is het volgens de LWV echter ook noodzaak dat er na deze periode een structurele oplossing komt. Immers, ook na de Coronacrisis zal het thuiswerken gecontinueerd worden. Als men terugvalt in de bestaande wet- en regelgeving zal dit voor de thuiswerkende grensarbeiders en hun werkgevers een administratieve catastrofe worden. Er zullen dan voordelen en nadelen ontstaan voor de werkgever en zijn grenswerker. Grote onzekerheid, zware administratieve lasten, etc. De Nederlandse werkgever moet zijn thuiswerkende grenswerker namelijk sociaal verzekeren in België of Duitsland en het loon voor een deel belasten in België of Duitsland. Voor de werknemers kan dit betekenen dat zij mogelijk geen recht meer hebben op aftrek van hypotheekrente en mogelijk te maken krijgen met andere regelingen voor pensioen, ziektekosten of kinderbijslag.

Voor de korte termijn pleit de LWV voor:

  • Het verlengen van de huidige tijdelijke afspraken totdat er een structurele oplossing is.

Voor de lange termijn pleit de LWV voor:

  • De continuering van de tijdens de Coronacrisis toegepaste wet- en regelgeving. Met dien verstande dat de thuiswerknorm dan op 40% komt te liggen. Dat wil zeggen dat een thuiswerkende grenswerker, die niet meer dan 40 % van zijn werkzaamheden in het woonland uitoefent, fiscaal en sociaal onderworpen blijft aan de sociale en fiscale wetgeving van het werkland, alwaar zijn werkgever gevestigd is. Dus Nederland.
  • Het binnen de huidige sociale zekerheidsverordening EU-Vo 883/2004 regelen van een bilaterale verhoging naar 40% met de buurlanden in plaats van de multilaterale EU-norm van 25%
  • Het fiscaal regelen van de toepassing zijnde belastingverdragen met Duitsland en België.

De Limburgse Werkgevers Vereniging is hierover in overleg met de Ministeries en dringt aan op een snelle en duurzame oplossing.