Skip to main content

Het kabinet heeft weer een aantal stappen gezet om ondernemers door de corona-crisis te helpen met liquiditeitssteun. De maatregelen helpen met name voor toeleveranciers, grotere mkb-bedrijven en jonge snelgroeiende bedrijven.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de zojuist gepresenteerde extra maatregelen. Eerder al hadden de organisaties hiervoor gepleit. ‘Ondertussen moeten we met elkaar continu blijven werken aan verdere verbeteringen en is het essentieel dat het geld ondernemers ook daadwerkelijk en snel bereikt.

Continu blijven aanpassen

‘De acute economische neergang vraagt continu aanpassingen op alle maatregelen om de economie in de benen te kunnen houden. Het is goed dat deze stappen vandaag nu gezet worden. Maar we moeten de vinger aan de pols blijven houden. We zijn voorbij start, maar nog niet aan het einde van het begin zoals Premier Rutte onlangs treffend zei,’ aldus de ondernemingsorganisaties.

Naast ondersteuning vanuit de overheid blijven de organisaties ook leden oproepen om elkaar te helpen waar dat kan. ‘Hiervan zien we prachtige voorbeelden en dit blijft nodig.’

Meer garanties voor kredietverlening en kredietverzekeringen
Het is een goede zaak dat voor grotere (mkb) bedrijven de garantieregeling voor kredieten tot 150 miljoen (GO-regeling) wordt verruimd vanwege de crisis. De overheid staat vanaf nu voor een hoger percentage garant. ‘Wij hopen dat dit helpt de kredietlijnen van banken zoveel mogelijk open te houden en risico’s verder te verlagen. Zo kunnen we zorgen dat bedrijven liquide blijven nu het geld de deur uitvliegt zonder inkomsten.’

Verder wordt ook het garantiebudget voor de BMKB verhoogd en wordt de bekritiseerde provisie waar ondernemers mee te maken krijgen gehalveerd van 3,9% naar 2%. “Belangrijke stappen voor met name kleinere bedrijven,” aldus de organisaties.

Kredietverzekeringen

Naast de uitbreiding van de BMKB- GO-maatregel kondigde het kabinet ook aan dat de overheid garant gaat staan voor in totaal 12 miljard euro aan kredietverzekeringen. ‘Dit helpt dit voor de economie belangrijke proces gaande te houden.’ (NB. zie voor meer informatie en een uitgebreidere reactie onderstaand bericht)

Jonge en snelgroeiende bedrijven

Er komen overbruggingskredieten (€100 mln.) via de regionale investeringsmaatschappijen (ROM’s) voor jonge, innovatieve en snelgroeiende bedrijven die in de problemen dreigen te komen. ‘Deze groep ondernemers is belangrijk voor onze economische toekomst. Juist zij dreigden nu ook in de verdrukking te komen, doordat zij bijvoorbeeld buiten sommige regelingen vallen, nog weinig reserves hebben of nog geen omzet maken. Belangrijk is dat de kredieten ook echt de ondernemers bereiken en de zaak simpel wordt vormgegeven,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Verruiming TOGS

Volgens de organisaties is het verder een goede zaak dat de staatssecretaris van EZK de eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers (TOGS) aanzienlijk uitbreidt met extra geld naar meer sectoren die door de corona-crisis zijn getroffen. ‘Helaas blijft het kabinet wel vasthouden aan het systeem op basis van SBI-codes waardoor nog steeds ondernemers buiten de boot kunnen vallen.’

SBI codes 7 april.pdf