Skip to main content

In de nacht van donderdag 23 januari op vrijdag 24 januari a.s. wordt gestart met de volgende fase van de verdiepte ligging van de N280, ten westen van de Wilhelminasingel in Roermond. Dat heeft gevolgen voor het verkeer, dat op sommige punten anders moet gaan rijden. Dit is een belangrijke fasewisseling voor het verkeer op de N280 en vooral voor jou als en weggebruiker.
Vanaf 27 januari zal de kruising op de Wilhelminasingel worden afgesloten in de rijrichting van het Designer Outlet Roermond (DOC) en de Mijnheerkensweg om de verdiepte ligging van het westelijke deel te bouwen. Vanaf de kruising Wilhelminasingel tot aan de Louis Raemaekersbrug zijn er dan minder rijstroken beschikbaar. Verkeer van en naar bedrijven Mijnheerkensweg en het DOC zal dan via de rotonde op de Mijnheerkensweg rijden. Verkeer van en naar de Schipperswal en DOC parkeergarage zal dan via de tijdelijke verbindingsweg vanaf de Mijnheerkensweg en de nieuwe kruising Schipperswal rijden.

Planning van N280 op hoofdlijnen

15 mei 2018 Officiële opdrachtverlening
januari 2019 Schop in de grond werkzaamheden
April 2019 Werkzaamheden Looskade
Juni 2019 Start werkzaamheden verdiepte ligging
Januari 2020 Kruispunt Wilhelminasingel gedeeltelijk afgesloten
Eind 2020 Geplande ingebruikname vernieuwde N280 inclusief verdiepte ligging N280 en verdiepte ligging Mijnheerkensweg.
Eind 2021 Afrondende werkzaamheden gereed.

bereikbaarheidskaart_schipperswal_en_designer_outlet_roermond_parkeergarage.pdf

bereikbaarheidskaart_mijnheerkensweg_en_designer_outlet_roermond_.pdf