Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 19:26 || Eind: 28-02-2024 - 19:26
Locatie:

Dat is de oproep die branchevereniging Cascade en ondernemersvereniging LWV namens de bedrijven doet. In navolging op de overstromingen van 1993 en 1995 hebben de winningsbedrijven diverse rivierverruimingsprojecten gedaan. ‘’In deze gebieden hebben de inwoners langs de Maas afgelopen zomer droge voeten gehouden. Graag gaan we met de politiek in gesprek om te kijken of we ook bij de wel zwaar getroffen gebieden kunnen helpen bij de realisatie van hoogwaterbescherming’’ aldus Cascade-directeur Leonie van der Voort.

Ontgronding als maatschappelijke kans
De positie van de delfstoffenwinners is relatief bijzonder. Door de winning van delfstoffen kunnen de bedrijven meerdere doelen behalen. Hierbij kan gedacht worden aan hoogwaterbuffers of een nieuw natuurgebied voor omwonende. ‘’Dit werkt als volgt’’, legt Van der Voort uit: ‘’de bedrijven gaan met omwonende en maatschappelijke partners in gesprek over een gebiedsontwikkeling. In afstemming met deze partners wordt bepaald  hoe het gebied aan de Maas eruit moet komen te zien. Dit kan dus een bredere rivier worden om te veel water af te voeren of juist een gebied waar water opgeslagen wordt. Een andere optie is een recreatief natuurgebied. We ontwikkelen zelfs drijvende zonneparken op water om aan de energietransitie bij te dragen. De bedrijven kopen vervolgens zelf de grond  en winnen de aanwezige delfstoffen voor de bouw. De behoefte aan bouwgrondstoffen is momenteel enorm. Tegelijk met de winning wordt vervolgens het gebied gerealiseerd. De grond wordt vaak teruggegeven aan gemeente of aan de betrokken natuurorganisaties, zodat de gebieden toegankelijk en bruikbaar worden.’’

Bouwgrondstoffen
Directeur van de LWV Huub Narinx voegt toe: ‘’Maar ook de winning van de delfstoffen helpt de Limburgers. Die één miljoen woningen bouwen zichzelf niet.’’ Specifiek aan de Maas wordt een goede samenstelling zand en grind gewonnen die gebruikt wordt bij het vervaardigen van beton. Dit is noodzakelijk voor de bouw van gebouwen en infrastructuur. ‘’Helaas zien we dat de hoeveelheid vergunning om delfstoffen te winnen de laatste jaren teruglopen, terwijl we klaar zijn om Limburgers tegen hoogwater te beschermen. Hand-in-hand met de handreiking aan de Limburgers, vragen we namens de delfstoffenwinners aan de provincie om vergunningverlening weer op te pakken om weer projecten met grote snelheid te kunnen ontwikkelen.’’ De oproep namens de delfstofwinners is dan ook: we zorgen voor droge voeten en een dak boven je hoofd.