Skip to main content

Alom positieve geluiden over een directe intercity tussen Den Haag en Aken bij het bestuurlijke overleg afgelopen donderdag in Den Haag. Namens VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgeversvereniging spraken collega Rik Derksen en Maurice Geraets, Directeur NXP Semiconductors Nederland, met bestuurders van gemeenten Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade en Tweede Kamerleden Mustafa Amouch (CDA) en Fahid Minas (VVD) over de versnelde invoering van de directe intercity. Belangrijke aanleiding voor het versneld invoeren en reden voor het aansluiten van het bedrijfsleven: het (technisch) personeelstekort onder andere in de kennisclusters Heerlen, Eindhoven en het tussen gelegen gebied, terwijl Aken juist een toonaangevende technische universiteit heeft.

Terwijl ProRail dit jaar nogmaals benadrukte dat een directe intercity tussen Den Haag en Aken voor 2030 niet haalbaar zou zijn, roepen de lokale overheden en het bedrijfsleven op tot versnelde invoering. Maurice Geraets, directeur van toonaangevende chipproducent NXP Semiconductors Nederland, benadrukte de noodzaak van de treinverbinding: ‘’De Nederlandse groeiregio’s liggen aan deze Intercity verbinding. Naast dat de intercity een realistisch alternatief biedt als alternatief voor korte afstandsvluchten, sluit (Zuid-)Nederland aan op het Duitse HSL netwerk. Daarmee wordt het bijvoorbeeld ook interessant om hoogopgeleid personeel deze kant op te halen, knappe koppen die we hard nodig hebben.’’

Eindhoven Internationaal Knooppunt als oplossing
Het voornaamste infrastructurele knelpunt ligt in Eindhoven bij Eindhoven Centraal. Door toenemende groei van de Brainportregio en de schakel van Eindhoven in het Zuid-Nederlandse spoorwegennet knelt het spoornet in de Hightechhoofdstad. Samen met Provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven werkt VNO-NCW Brabant Zeeland (in samenwerking met de LWV) aan een lobby om de komende jaren veel budget vrij te maken voor de ombouw van Eindhoven Centraal (Eindhoven Internationaal Knooppunt/EIK XL).

Investeringscampagne InZuid
De intercity richting Aken, maar ook Düsseldorf en Brussel, zijn onderdeel van een brede lobbycampagne van beide werkgeversverenigingen. De campagne, genaamd InZuid, moet de Rijksoverheid de komende jaren overtuigen meer investeringen in Zuid-Nederland te doen naar rato van de economisch toegevoegde waarde. Kern van de campagne is het vergroten van de duurzame bereikbaarheid van Zuid-Nederland doormiddel van investeringen in buis-, water-, spoor-, weg- en luchtvervoer.