Skip to main content

De LWV introduceert de expertisecirkel om duidelijk en inzichtelijk te maken aan welke thematieken, onderwerpen en projecten onze expertisecentra werken voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Limburg. Met deze cirkel willen we ervoor zorgen dat de werkzaamheden van onze expertisecentra overzichtelijk en tastbaar worden voor onze leden. In één oogopslag worden de thematieken, onderwerpen en acties duidelijk gemaakt.

Bekijk hier de cirkel digitaal.

Projecten behorende bij de expertisecirkel
Naast deze algemene cirkel voor de hele vereniging, vindt de uitwerking van de onderwerpen plaats middels een 50-tal projecten. Het nastreven van de doelstelling middels de uitvoer van een diversiteit aan projecten doen de expertisecentra door het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau.

Doelstelling Expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs
Het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs zet zich in voor voldoende en goed opgeleid personeel.

Projecten
Bekijk hier alle projecten op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs

Doelstelling Expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie
Het expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie zet zich in voor het bevorderen van duurzaam ondernemen en het versnellen van processen door te innoveren.

Projecten
Bekijk hier alle projecten op het gebied van Duurzaamheid & Innovatie

Doelstelling Expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte
Het expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte zet zich in voor het creëren van uitstekende bereikbaarheid en ruimtelijke groeimogelijkheden.

Projecten
Bekijk hier alle projecten op het gebied van Infrastructuur & Ruimte

Aanpak

Dit doen de expertisecentra middels het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau.

 

​​Aan VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en het Dagelijks Bestuur de eer om de eerste exemplaren van onze expertisecirkel in ontvangst te mogen nemen!  

De LWV expertisecirkel overhandigd door LWV-voorzitter Giel Braun en LWV-directeur Huub Narinx aan VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen
De LWV expertisecirkel overhandigt aan het Dagelijks Bestuur van de LWV