Skip to main content

In een brief aan de gemeenten roept de LWV op om de ondernemerslasten niet te verhogen. Alle gemeenten in Limburg zijn op dit moment bezig met hun begroting voor het volgende jaar. In deze pittige tijden zal het voor veel gemeenten waarschijnlijk moeilijk zijn hun begroting rond te krijgen. De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) dringt erop aan om eventuele gaten in de begroting niet op te vullen door de lasten voor ondernemers te verhogen.

Veel ondernemers worden namelijk al hard getroffen door de huidige crisis en hebben moeite hun hoofd boven water te houden. Een verdere verhoging van lokale lasten past dan ook volgens de LWV niet. Eventuele tekorten mogen niet worden verhaald op het bedrijfsleven. Een verdere verhoging van bijvoorbeeld de OZB-belasting is dan ook uit den boze.

Eerder dit jaar hebben alle gemeenten zich aangesloten bij de op nationaal niveau vastgestelde uitstelregeling. Dit geeft tijdelijk wat extra lucht aan ondernemers maar deze belasting zal een keer betaald moeten worden. De LWV heeft daarom in Den Haag gepleit voor een soepele terugbetalingstermijn van 48 maanden ingaande 1 januari 2022. Hopelijk sluiten de gemeenten zich ook aan bij deze terugbetalingstermijn. Maar een verdere verhoging van de lasten is op dit moment ongepast.