Skip to main content

Uit een enquête die de LWV deze week onder haar leden heeft uitgezet blijkt dat veel ondernemers zich voorbereid hebben om hun bedrijf/medewerkers te beschermen tegen het Coronavirus. Maar liefst 68% van de respondenten heeft maatregelen genomen, variërend van extra zeepdispensers (41%) tot beleid bij begroeting (34%) en het annuleren van buitenlandse trips (34%). 26% heeft medewerkers de mogelijkheid geboden om thuis te werken.

Uit de enquête – ingevuld door 216 ondernemers – blijkt dat ondernemers waakzaam zijn maar dat er vooralsnog geen reden is tot paniek. 25% van de respondenten geeft aan problemen te ondervinden ten gevolge van het coronavirus hetzij in bedrijfsvoering, hetzij in gevaar voor productie. Onvoldoende beschikbaar personeel en onvoldoende aanvoer in productiemiddelen zijn de meest genoemde problemen die zij ondervinden.

Het cancellen van buitenlandse trips wordt door een aantal ondernemers genoemd waardoor omzetverlies kan ontstaan.

20% denkt beroep te moeten maken op force majeur vanwege het niet kunnen nakomen van verplichtingen en 10% verwacht gebruik te gaan maken van de werktijdverkortingsregeling.

Een aantal ondernemers geeft aan dat het nu nog te vroeg is om een goede conclusie te trekken.

Huub Narinx, algemeen directeur LWV: “Geen reden tot paniek maar laten we wel alert zijn! Wij willen ondernemers zo goed mogelijk van dienst zijn door het verstrekken van informatie waar men terecht kan bij vragen.”