Skip to main content

Driedaagse track

Gemeenten willen bij het schrijven van aanbestedingen en bij het inkopen graag meer ruimte bieden voor circulaire oplossingen. Maar hoe dient dit intern goed geregeld te worden, en wat voor ideeën liggen er zoals bij ondernemers? Met een project van Gemeente Heerlen als casus willen wij de gehele keten bij elkaar brengen voor een CIRCO track. Denk aan oplossingen voor verkeersoverlast, parkeren, fietsers, OV, voetgangers en vrachtverkeer. Bedrijven die normaal in zouden schrijven op de aanbesteding, mogen nu voortijdig meedenken over circulaire mogelijkheden. Tevens krijgen zij zicht op nieuwe kansen tot circulaire concepten voor de eigen organisatie.

Nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen vragen om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. In samenwerking met LIOF, Keyport en Business Innovatie Team Limburg organiseert Circo een driedaagse track om ketenpartners bij elkaar te brengen en op weg te helpen. Vanuit ieders eigen positie en businesscase kunnen deelnemers kennis opdoen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd, en waar producten zo lang mogelijk meegaan, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled.

Tijdens de CIRCO track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

ONLINE TRACK

Dag 1 Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. En we gaan op bezoek bij een inzamelaar/sorteerder van disposables.

✔Plenair deel, 3,5 uur
✔Zelf werken: filmpjes, opdrachten, 1,5 uur
✔Uitwisseling: einde dag, 1,5 uur

Tussendoor
✔Zelf werken: selectie van kansen, 1 uur
✔Call met trainer: bespreken van kansen, 1 uur
✔Voorbereiding dag 2: 2 uur

Dag 2 Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend.

✔Plenair deel: uitwisselen, 2 uur
✔Zelf werken: 1 uur

Tussendoor
✔Zelf werken: 1 uur

Dag 3 Implement Workshop

Tijdens de laatste workshop maken we de stap naar realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

✔Plenair deel: uitwisselen, 2 uur
✔Zelf werken: 1,5 uur
✔Plenair deel: roadmap en pitch, 2,5 uur
✔Tevens is er ruimte voor begeleiding vanuit de trainers, zowel in de 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen

Voor wie?

Bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners in de wegenbouw.

 • Opdrachtgevers en aannemers
 • Bouw en/of infra bedrijven
 • Groenvoorziening
 • Electra aanbieders
 • Organisaties voor sloopwerkzaamheden
 • E.d.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • Het is een herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig en welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

Wat levert het op?

 • Tijdens de CIRCO track ontwikkel je samen met ketenpartners plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Investering

 • Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd. Voor dit bedrag kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen.
 • Feitelijke kosten zijn € 2.000. Deze korting van 75% wordt mogelijk gemaakt door LIOF Toekomstbestedig en is enkel beschikbaar voor MKB bedrijven in Limburg. Bent u geen Limburgs MKB bedrijf, dan kijken wij graag naar een oplossing op maat.
 • Aantal deelnemers: Maximaal 12 bedrijven (2 personen per bedrijf)

Meer informatie

Keyport 2020
Renske Cox: renske.cox@keyport2020.nl

LIOF
Annemoon Borst: annemoon.borst@liof.nl

CIRCO Trainers
Bas Roelofs: bas@circonl.nl
Marien Korthorst: marien@circonl.nl

Aanmelden

Stuur een email met namen deelnemers, bedrijf en contactgegevens naar: Renske Cox: renske.cox@keyport2020.nl

 

Vragen?

Mocht je vragen hebben over bovenstaande of over het Expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie, neem dan contact op met Sonja Demandt, Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie, via de LWV app of via demandt@lwv.nl