Skip to main content

Je bent je waarschijnlijk bewust van de diverse informatiebeveiligingsrisico’s waar je als ondernemer mee te maken hebt. Je begrijpt het belang ervan voor je bedrijf en voor je klanten. Maar certificeren is nog een brug te ver. Wanneer is het zinvol? En Waarom?

Het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid en het Cybersecurity Centrum voor Maakindustrie organiseren samen met TÜV Nederland een online event waarbij je een introductie krijgt in de wereld van het certificeren van informatiebeveiliging.

In een uur tijd krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Waar hebben we het eigenlijk over?
  • Wanneer is certificeren van informatiebeveiliging zinvol?
  • Wat kost het aan geld en tijd?
  • Hoe pak je het aan als je aan de slag wilt?

Programma

We beginnen met een inleiding waarin de hoofdlijnen van informatiebeveiliging aan de orde komen. De inleiding wordt verzorgd door Nico Nijhuis, lead-auditor bij de TÜV Nederland. Daarna gaan de gasten vanuit verschillende invalshoeken in een talkshow-opzet onder leiding van Liesbeth Holterman (Cybersecurity Centrum voor Maakindustrie) met elkaar hierover in gesprek. Als deelnemer discussieer je mee via de chat.

Aan tafel zitten Marcel Wewers, ondernemer (Extern-IT, IT-dienstverlener); Geoffrey Langen, begeleider van certificeringstrajecten (Ateron), Jeroen Duijsens, projectleider Expertisecentrum Cyberweerbaarheid en Nico Nijhuis (TÜV Nederland).

We belichten het onderwerp daarmee vanuit diverse kanten: auditor, certificaathouder, consultant en opdrachtgever. Op die manier willen we je als ondernemer een zo compleet beeld geven zodat je kunt beoordelen wanneer certificering je onderneming verder helpt.

Meld je aan via deze link.