Skip to main content
Begin: 18-01-2023 - 15:00 || Eind: 18-01-2023 - 17:30
Locatie: LWV, Godsweerdersingel 77, Roermond

Rondo Wrap up & kick off

Mogelijk neem je al deel aan een rondo of zou je het waardevol vinden om deel te gaan nemen. Bij deze nodigen we je van harte uit om naar de “Rondo wrap up & kick off” te komen en je daarmee aan te melden voor het nieuwe Rondo-jaar.

Een korte terugblik: in het najaar van 2021 is de eerste lichting rondo’s van start gegaan, waarbij de opzet was dat iedere rondo een vijftal bijeenkomsten binnen een jaar organiseerde. Telkens bij een andere ondernemer. Inmiddels zijn alle rondo’s nagenoeg rond en op basis van de input die LWV ontvangen heeft zijn we gekomen tot het volgende programma:

Terugkijken op & met en van elkaar leren:

Vragen als hoe is het verlopen? Delen van hoe iedere rondo het heeft aangepakt. Wat maakte het succesvol & fun en voor welke aanpak is er gekozen?


Vooruitkijken naar & tips en tools om de rondo (nog) beter vorm en inhoud te geven

Tijdens dit gedeelte krijg je de tools/handvatten aangereikt om een rondo (nog) beter vorm te geven en zodoende de diepte in te gaan.


Dat betekent dat de bijeenkomst twee hoofdthema’s kent: terugblikken en leren van ervaringen én vooruitkijken en handvatten aangereikt krijgen om het (nog) beter te doen.

Op basis van alle aanmeldingen worden nieuwe groepen samengesteld. Hierover zullen we tijdig communiceren. Ben je verhinderd op 18 januari maar wil je wel graag deelnemen aan een rondo? Stuur dan een mail naar bijeenkomsten@lwv.nl.

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Kyra Doek, Programmamanager Kennis & Ondernemerschap (doek@lwv.nl).