Skip to main content
Begin: 15-12-2022 - 15:00 || Eind: 15-12-2022 - 17:00
Locatie: LWV, Godsweerdersingel 77, 6041 GK Roermond

De huidige economische ontwikkelingen brengen grote uitdagingen met zich mee voor ondernemers. De energiecrisis, de daaruit voortvloeiende hoge inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt en duurzaamheidsvraagstukken vergen van ondernemers een goede stuurmanskunst. Tijdens deze Meet the Expert-bijeenkomst wordt ingegaan op de rol van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van een onderneming die de koers dienen te bepalen in “onrustig vaarwater”. Wat wordt van hen gevraagd en op welke risico’s dienen zij alert te zijn? Hoe kunnen de structuur en de financiering van de onderneming (en het concern waarvan de onderneming onderdeel uitmaakt) worden geoptimaliseerd? Ook wordt stil gestaan bij de mogelijkheden die er zijn om de onderneming financieel te herstructureren, mocht daartoe de noodzaak ontstaan.

Wat levert het je op?
Een (juridisch) kompas om de koers van de onderneming te bepalen.

Voor wie?
Bestuurders, commissarissen en aandeelhouders

Programma
15.00 uur     Ontvangst.
15.15 uur     Presentatie door Peter Brouns en Remco Rosbeek.
16.15 uur     Informele afsluiting met een drankje.
17.00 uur     Einde bijeenkomst.

Peter Brouns is advocaat bij Boels Zanders en gespecialiseerd in ondernemingsrecht, insolventierecht en herstructurering. Hij adviseert en begeleidt ondernemers bij een optimale inrichting van hun juridische ondernemingsstructuur, governance- en compliance vraagstukken.

Remco Rosbeek is managing partner van Boels Zanders. Hij adviseert ondernemers, (informele) financiers en aandeelhouders bij het inrichten van (concern)financieringen. Hij is tevens specialist in insolventierecht, waarbij hij o.a. ondernemers adviseert teneinde een faillissement te voorkomen of de gevolgen daarvan te minimaliseren.