Skip to main content
Begin: 12-04-2023 - 12:00 || Eind: 12-04-2023 - 14:00
Locatie: Kasteeltje Hattem, Maastrichterweg 25, 6041 NZ Roermond

LWV Commissarissenclub Limburg

Deze bijeenkomst gaat over distantie en verbinding in toezicht.

Toezichthouders moeten hun taak objectief kunnen uitvoeren. Vaak gaat het daarbij om de inhoud. Daarvoor is (enige) distantie tot het bestuur en de organisatie soms nodig. Anderzijds heb je ook de taak om het bestuur bij te staan. Daarbij speelt de relatie vaak een grote rol. Een goede verbinding met het bestuur maken is dan essentieel. In de praktijk zal de mate van distantie en verbinding in de relatie tussen bestuur en toezichthouders per situatie verschillen.

Mogelijk interessante vragen daarbij:
Staat een Raad van Commissarissen op meer afstand van het bestuur dan een Raad van Toezicht?
De relatie tussen toezichthouder en bestuurder is In een zorgorganisatie van groot belang. Veel hangt hier op aan de kwaliteit van die relatie. Geldt dit voor de hele non-for-profit sector? Of geldt dit alleen voor de zorgsector?

In deze bijeenkomst verkennen we met elkaar of er inderdaad verschillen zijn en wat die verschillen dan zijn.

Opdracht

Denk vast na over hoe jij dit doet? Heb jij wel eens getwijfeld tussen distantie en verbinding en wat heb je toen gedaan? In welke situaties is er dan twijfel?

Deze bijeenkomst is voorbereid door Archi Leenaers en Cock Aquarius.

We hopen op een mooie opkomst en een boeiende dialoog.