Skip to main content
Begin: 05-10-2021 - 16:45 || Eind: 05-10-2021 - 21:00
Locatie: nog niet bekend

LWV AC Westelijke Mijnstreek

Op 5 oktober wordt er voor de leden van de AC Westelijke Mijnstreek een activiteit georganiseerd met als titel: Performance verbetering door doelgericht verbinden van strategie en cultuur

Voor iedere leidinggevende en resultaatverantwoordelijke is het verband van de strategische doelen en de organisatiecultuur van groot belang. Het een kan niet zonder het ander; je kunt het “wat” niet los zien van het “hoe”. De organisatiecultuur is in feite niets anders dan de manier waarop we de dingen doen en ons uiten. In belangrijke mate bepaalt de “cultuur van een organisatie” het behalen van de resultaten. Deze manier van doen is niet vrijblijvend; zij moeten ondersteunend zijn aan het bereiken van de strategische doelen.

High performance organisaties werken aan actief aan de invulling van een viertal kernvragen:

  1. “Weten we wel voldoende helder waar we naar toe willen?”
  2. “Luisteren we wel goed genoeg naar de markt en de klant?”
  3. “Zijn onze mensen wel voldoende vaardig en betrokken?”
  4. “Ondersteunen onze systemen en structuren in voldoende mate het bereiken van onze doelen?”

Waar ligt voor uw organisatie het grootste potentieel om te groeien? Tijdens de presentatie gaan we in op een methode om op een verhelderende manier naar uw organisatie en het bereiken van uw strategische doelstellingen te kijken.

Denison Organizational Culture Survey (DOCS) geeft inzicht in het verband tussen de manier van doen (uw cultuur en leiderschapsstijlen) en de strategische doelen. Dit maakt het voor managers en beslissers mogelijk om doelgericht hun organisatie te ontwikkelen. Met DOCS creëert men een gemeenschappelijke taal en kan cultuur ook in KPI’s uitgedrukt worden.

De bewezen instrumenten en praktische benaderingen resulteren in een aantoonbare en versnelde performanceverbetering van de gehele organisatie. Of het nu gaat om kwaliteit, klanttevredenheid, efficiency, omzet(groei), medewerkerstevredenheid, ROI of innovatie. De aanpak is gebaseerd op 25 jaar wetenschappelijke, toegepaste research bij meer dan 5000 organisaties. DOCS wordt wereldwijd toegepast bij zowel middelgrote en grote organisaties (profit en non-profit) alsook bij gerenommeerde multinationals zoals Shell, Ikea en Google.

Harry Henssen
Stroom Zuid, Valkenburg a/d Geul

Aansluitend aan de lezing zal er een diner plaatsvinden.
De locatie voor de bijeenkomst en het diner wordt op korte termijn bekend gemaakt.
Wil je deelnemen aan deze activiteit? Meld je dan ajb aan via deze app.