Skip to main content
Begin: 07-12-2023 - 16:00 || Eind: 07-12-2023 - 20:00
Locatie: Paterskerk, Biest 43, Weert

LWV AC Midden-Limburg

Bart Maes zal ons vandaag meenemen in de historie van Kasteel Nijenborgh en de graven van Horne.

Aan de Biest in Weert liggen de resten van het laatmiddeleeuwse kasteel Nijenborgh. In 2017 werd bekend dat de toenmalige houthandel op de voorburcht van dit kasteel zou worden verplaatst. Het terrein achter de poort zou als stadspark worden ingericht. De geplande werkzaamheden boden een unieke kans om onderzoek te doen naar de archeologische sporen op de voorburcht en in de tussengracht. De gemeenteraad werd overtuigd van de eenmalige kans om de kennis van de Nijenborgh te vergroten en stelde de middelen beschikbaar voor het onderzoek. Weerter erfgoedorganisaties stelden als tegenprestatie een activiteitenprogramma op om het publiek erbij te betrekken, onder het motto ‘Verwondering, verrassing en beleving’. Op 29 januari 2020 werd de sleutel van de voorburcht officieel overgedragen aan de gemeente Weert. Het onderzoek vond in 2021 en 2022 plaats. De lezing van Bart Maes laat je kennis maken met de geschiedenis, bewoners en het archeologisch onderzoek op de voorhof en de restauratie van het poortgebouw zien.

Graven van Horn
De heren van Horne behoorden in de middeleeuwen tot de voornaamste adel van de Zuidelijke Nederlanden. In de loop van de dertiende eeuw verwierven zij het voogdijschap over Weert en besloten zij om hun zetel vanuit de familieburcht in Horn aan de Maas naar Weert te verplaatsen. Rond 1300 bouwden zij een donjon, dat later bekend werd als de Aldenborgh, de huidige Paterskerk alwaar wij onze bijeenkomst hebben.

Onze beide AC’s hebben een bezoek gebracht aan kasteel Aldenborgh. We duiken vandaag iets dieper de geschiedenis in.

Bart Maes is erfgoedbewaarder en eigenaar van Art-is communicatiebureau. Bart heeft inmiddels een uitgebreide verzameling foto’s en prenten van het kasteel en zijn bewoners, in het bijzonder van Philippe de Montmorency, graaf van Horne en heer van Weert.

Dat het voor ons weer een verwondering, verrassing en beleving mag zijn.

LET OP: omdat het vroeg donker wordt, beginnen we om 16.00 uur!

Organisatie Henk van Wel en Peet Donkers