Skip to main content
Begin: 18-10-2022 - 15:00 || Eind: 18-10-2022 - 17:30
Locatie: LWV, Godsweerdersingel 77, 6041 GK Roermond

Een nieuwe route naar de organisatie van de toekomst : SWARM organisation

Een nieuwe route naar de organisatie van de toekomst

De LWV biedt de volgende masterclass aan: SWARM organisation

Zelforganiserende collectieven faciliteren een gedrag dat voortdurend elk vereist gedrag creëert, voor elke specifieke gebeurtenis, in elke specifieke omgeving en op elk specifiek tijdstip.

In de natuur bestaan dergelijke zelforganiserende collectieven al miljoenen jaren: zwermen.

Onze maatschappij verandert in een razend tempo. Deze veranderingen zijn nagenoeg volledig toe te schrijven aan de ontwikkelingen in technologie en velen van ons hebben grote moeite om dit bij te houden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de manier waarop wij geconditioneerd zijn om te denken over, ons te gedragen in en structuur te geven aan onze organisaties.
Hierdoor ontstaat een zogenaamde aanpassingskloof die veel problemen veroorzaakt. De alsmaar toenemende regeldruk is een duidelijk teken dat het hiërarchisch gestructureerde organisatiemodel niet langer voldoet.

Om de kansen van de toekomst te benutten zullen organisaties hun aanpassingsvermogen aanzienlijk moeten verbeteren. De oplossing ligt in het creëren van een zelf organiserend en laag hiërarchisch collectief, waarin verbinding, innovatie en aanpassing leiden tot een nieuwe impuls voor de waardering van de organisatie door al haar stakeholders. Een organisatie waarin mensen geïnspireerd en vrij kunnen zijn en hun energie en talenten optimaal kunnen inzetten voor wat hen motiveert.

Succesvolle organisaties van de toekomst zijn niet ‘built-to-last’, maar ‘built-to-adapt’.

Tijdens deze Masterclass bespreekt Evert Bleijenberg de volgende vraagstukken:·      

  • Waarom voldoet onze huidige manier van organiseren niet langer?
  • Wat zijn de principes en voordelen van zwermintelligentie?
  • Hoe kunnen we deze principes combineren met menselijk organisatiegedrag en welke stappen moeten we nemen om ze te integreren in onze organisaties?
  • Welke innovatieve kansen biedt SWARM Organisation en welke handvatten reikt dit    model ons aan om het aanpassend gedrag van de organisatie te verbeteren?

In deze ca. 2,5 uur durende live Masterclass (voertaal is Nederlands) wordt dieper ingegaan op het gedachtengoed, is er uitgebreid tijd voor het stellen van vragen en sluiten we af met een workshop en verrassende eyeopeners.

Noot: Het resultaat van deze sessies verbetert aanzienlijk wanneer je eerst het boek “Swarm organisation” hebt gelezen. Dit ontvang je ruim voor aanvang van de Masterclass.

Begeleid door:
Evert Bleijenberg heeft circa 20 jaar gewerkt in senior management van internationale Telecom en IT-ondernemingen zoals France Telecom, Intelsat, KPN en Global Metro Networks. Hij is één van de mensen die aan de wieg stond van de bouw van het internet. Later startte hij een management-consultancy bedrijf waarmee hij middelgrote technologie & innovatie organisaties ondersteunde. Zijn professionele leven draait om het nadenken over strategie, organisatie, technologie, innovatie en duurzaamheid.
In 2001 besloot Evert zijn managementactiviteiten te reduceren en zijn passie te volgen. Hij werd professioneel onderwater wild-life cameraman. Hij reisde de wereld af van Micronesië tot de Galapagos en participeerde in een aantal documentaires over de staat van onze oceanen. Tijdens één van deze reizen (her)ontdekte hij het fenomeen van natuurlijke zelforganiserende systemen: zwermen. En bijna onmiddellijk zag hij de voordelen die dit gedrag zou kunnen hebben in menselijke organisaties.
Evert identificeerde een unieke set van principes die dit gedrag faciliteert en combineerde deze in een innovatief model voor het creëren van toekomstbestendige organisaties: the SWARM Solution. In 2020 publiceerde hij zijn boek SWARM Organisation.

Kosten: €  149,00  exclusief BTW per deelnemer

Heb je inhoudelijk vragen over deze masterclass?
Neem dan contact op met Kyra Doek via  businesscollege@lwv.nl.

Of meld je meteen aan voor deze bijzondere masterclass hier in deze app!