Skip to main content
Begin: 29-03-2023 - 17:00 || Eind: 29-03-2023 - 21:00
Locatie: Sekisui Polymatech Europe B.V. Metaalweg 12, 6045 JB Roermond

Dialogisch Leiderschap, als het “ik” wijkt – vervolgbijeenkomst

4e Bijeenkomst 

Dialogisch Leiderschap, als het “ik” wijkt 

Een intensieve opleiding voor directeuren in het leren bewust en proactief te wisselen van stijl van gespreksvoering bij complexe kwesties.

Waarbij het gaat om de innerlijke dialoog, waarin je jezelf echt durft te leren kennen en te onderzoeken. En het gaat om de externe dialoog als het kunnen creëren van de condities voor het juiste gesprek met anderen.

Een intensieve opleiding voor directeuren in het leren bewust en proactief te wisselen van stijl van gespreksvoering bij complexe kwesties. Waarbij het gaat om de innerlijke dialoog, waarin je jezelf echt durft te leren kennen en te onderzoeken. En het gaat om de externe dialoog als het kunnen creëren van de condities voor het juiste gesprek met anderen.

Voor wie?

Als in jouw organisatie:

 • complexe maatschappelijke vraagstukken spelen;
 • het eigenaarschap over de organisatieontwikkeling versterkt wordt;
 • de impact in de buitenwereld verandert.

Herkenbaar? Dan is de dialoog een onmisbare vaardigheid voor jou. Want in een dialoog onderzoek je, wederzijds, vooronderstellingen, schijnbare tegenstellingen en de verschillende perspectieven, gericht op actie. Ervaring leert dat de dialoog als leiderschapsvaardigheid onvoldoende breed is ontwikkeld. Veel leiders zijn primair getraind in andere belangrijke leiderschapsstijlen: discussie, instructie en het geven van snelle antwoorden. Echter, onze snel veranderende wereld brengt complexe en paradoxale vraagstukken aan de oppervlakte waarbij we het niet meer redden met “zo ben ik nu eenmaal en zo doen wij het nu eenmaal”. Dit doet een beroep op ons vermogen:

 • om verschillende perspectieven te horen en in te nemen;
 • om jouw leiderschaps- en gespreksstijl aan te passen aan de situatie en het vraagstuk dat voor je ligt;
 • om trouw te zijn aan je eigen waarden en die van jouw organisatie en onze samenleving;
 • om de verbinding te houden met ‘het waartoe’, de bedoeling, de purpose van jezelf en jouw

Het durven onderzoeken van twijfel – die inherent verbonden is met complexiteit – heeft lang niet gepast bij het beeld van een goed leider. En hoewel de dialoog uiteindelijk snelheid oplevert omdat je met elkaar tot de essentie en een gedeeld beeld komt, vergt de dialoog eerst vertraging.

Hoe gaan we te werk?

Inhoud: theorie

De volgende elementen komen in het theoretische deel van de opleiding aan de orde:

 • Wat is dialoog? Wat bedoelen we met Dialogisch Leiderschap?
 • Begrijpen en toepassen van de condities voor conversatie, dialoog en debat.
 • Het proces van ontwikkeling bij anderen stimuleren vanuit de methode van Dialogisch Leiderschap.

Inhoud: uitvoering in de praktijk

Leren effectiever om te gaan met complexiteit door:

 • bewust gebruik te maken van verschillende vormen van beïnvloeding (non- verbaal, rationeel en intuïtief);
 • je stijl authentieker te laten worden;
 • jezelf beter te centreren en dit te herkennen en te kunnen gebruiken bij anderen;
 • je stijl van leiderschap te beschrijven als een repertoire van ik-posities;
 • bewust ruimte te creëren in de relatie met anderen;
 • te leren je visie en mening scherper te verwoorden.

Toelating

Met elke deelnemer wordt een intakegesprek gehouden om doelstellingen en verwachtingen te managen.

Wat levert het je op?

Doelstelling: beter om leren gaan met complexe uitdagingen

Tijdens de eerste sessie wordt de behoefte van de individuele deelnemers bepaald en geven we vorm aan de opleiding. Het doel is het creëren van bewustwording, waarbij je leert met en van elkaar. Er is voldoende ruimte voor het onderzoeken van ieders persoonlijke uitdagingen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Uitgaande van de dialoog als startpunt, oefenen we in het uitvoeren van vormen van gesprek en reflectie. Naar binnen (interne dialoog), hoe verhouden zich de verschillende aspecten van jezelf tot elkaar? Tot uiting komend in waarden, je hogere doel, je verschillende rollen en posities in het leven (ouder, kind, professional, golfer, hardloper, lijdend aan een ziekte, etc.). En naar buiten, het samen genereren van nieuwe inzichten, betekenissen en besluiten in een gespreksrelatie met anderen (je medewerkers, partners, kinderen, etc.) als basis voor goed leiderschap.

De opleiding wordt gegeven door:

Deze masterclass wordt begeleid door Prof. Dr. Rens van Loon. Prof. Dr. Rens van Loon was Hoogleraar Dialogical Leadership aan de School of Humanities (Universiteit van Tilburg) en Director Culture, Leadership and Learning bij Deloitte Consulting Nederland. Tevens is hij board-member van de International Leadership Association(ILA).

Hij is gespecialiseerd in Dialogical Leadership, Waarderingstheorie en Zelfconfrontatiemethode, Motivatie Assessment, Competence Management, Leiderschapsontwikkeling in de context van organisatie- en cultuurontwikkeling.

Data:

 • Woensdag 25 januari 9.00 tot 17.00 uur
 • Woensdag 8 februari 17.00 tot 21.00 uur
 • Woensdag 1 maart 17.00 tot 21.00 uur
 • Woensdag 29 maart 17.00 tot 21.00 uur
 • Woensdag 17 mei 17.00 tot 21.00 uur
 • Woensdag 14 juni 17.00 tot 21.00 uur
 • Woensdag 13 september 17.00 tot 21.00 uur
 • Woensdag 11 oktober 17.00 tot 21.00 uur
 • Woensdag 1 november 17.00 tot 21.00 uur
 • Woensdag 13 december 09.00 tot 17.00 uur

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.045,- exclusief BTW en inclusief catering, lesmateriaal en

het boek Dialogisch Leiderschap in Bedrijf. Als het ik wijkt. (Mediawerf 2019).

Vragen?

Heb je inhoudelijk vragen over deze masterclass? Neem dan contact op met Prof. Dr. Rens van Loon via +31 61 00 42 44 of via rens@8dialogue.com

Meer informatie?
Heb je overige vragen rondom de masterclass of het aanbod binnen het LWV Business College? Neem dan contact op met Sonja Demandt via 06 5316 6550 of via demandt@lwv.nl.