Begin: 19-05-2021 - 7:00 || Eind: 19-05-2021 - 15:00
Locatie: LWV, Godsweerdersingel 77, Roermond
2020-08-11

Dialogical Leadership III

Een intensieve opleiding voor directeuren in het leren bewust en proactief te wisselen van stijl van gespreksvoering bij complexe bedrijfsproblemen.

Leiderschap: thema van alle tijden
Persoonlijk, formeel, informeel leiderschap, het raakt ieder van ons in de hedendaagse, open samenleving. Hoewel de focus op leiderschap het publieke debat overheerst, besteden we in deze opleiding ook expliciet aandacht aan de complementaire component van leiderschap: de relatie met volgen. Wij zijn allemaal lid van meerdere gemeenschappen van mensen (bedrijf, publieke organisatie, familie, etc.) die samen staan voor een gemeenschappelijk doel. In deze opleiding krijg je informatie, reflecteer en oefen je met andere deelnemers vormen van gesprek. We onderzoeken de relatie tussen directeur en omgeving in de vorm van verschillende gespreksvoeringen: een gewoon gesprek, een dialoog, een discussie, een presentatie. Uitgaande van de dialoog als startpunt, oefenen we in het uitvoeren van deze vormen van gesprek en reflectie, naar binnen, in het proces van zelfreflectie, en naar buiten, in het genereren van nieuwe inzichten, betekenissen en besluiten in een gespreksrelatie met andere mensen (collega’s, leidinggevenden, medewerkers, klanten, partners, familie en vrienden, etc.).

Doelstelling: beter om leren gaan met complexe uitdagingen
In de eerste sessie wordt de behoefte van de individuele deelnemers bepaald en geven we vorm aan de opleiding. Het doel is het creëren van bewustwording bij de deelnemers waarbij je leert van elkaars ervaringen. Er is voldoende ruimte voor het onderzoeken van ieders persoonlijke uitdagingen in een veilige en vertrouwde omgeving. Indien nodig en wenselijk sturen we later bij.

Onderwerpen kunnen zijn het veranderen van de cultuur in je organisatie, het leren omgaan met culturele verschillen in een gefuseerde organisatie tot het meekrijgen van de meest veelbelovende, maar dwarsliggende, medewerker in je team. Tijdens de bijeenkomsten wordt zowel op de dialoog met je omgeving ingegaan als die met jezelf, als basis voor goed leiderschap. We inventariseren de eigen ik-posities vanuit het perspectief van (persoonlijk) leiderschap en volgen het proces van ontwikkeling over de periode van een jaar.

We doen dit aan de hand van literatuur, college en dialoog in de groep en door casusmateriaal van deelnemers te bespreken, plenair, in subgroepen, tussen de sessies door met buddy’s, en individueel. Je leert of, wanneer en hoe je wisselt van stijl (conversatie, dialoog, discussie, debat). Als basis voor deze visie op leiderschap gaan we ervan uit dat voor bepaalde problemen, waarmee wij worden geconfronteerd, de dialoog voorwaarde en methode is om verder te komen in de richting van een gezamenlijke oplossing.

Inhoud: theorie
Voortbouwend op de theorie van de Dialogical Self (Van Loon 2017, Hermans 2018,) komen de volgende elementen in het theoretische deel van de opleiding aan de orde:

– Wat is dialoog? Wat bedoelen we met Dialogisch Leiderschap?
– Begrijpen en toepassen van de condities voor conversatie, dialoog en debat.
– Het proces van ontwikkeling bij anderen stimuleren vanuit de methode van Dialogisch Leiderschap.

Inhoud: uitvoering in de praktijk
Leren effectiever om te gaan met complexiteit door:

1. Bewust gebruik te maken van verschillende vormen van beïnvloeding (non-verbaal, rationeel en intuïtief);
2. Je stijl authentieker te laten worden;
3. Jezelf beter te centreren en dit te herkennen en te kunnen gebruiken bij anderen;
4. Je stijl van leiderschap te beschrijven als een repertoire van ik-posities;
5. Bewust ruimte te creëren in de relatie met anderen;
6. Te leren je visie en mening scherper te verwoorden.