Skip to main content
Begin: 17-11-2021 - 9:30 || Eind: 17-11-2021 - 17:00
Locatie: nog niet bekend

Aankomend toezichthouder

Opleiding Aankomend Toezichthouder 4

Deelnemers aan deze opleiding zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht of lid van een Raad van Commissarissen te kunnen functioneren. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Alle actuele thema’s inzake Good Governance, Risicomanagement, Strategievorming en Finance worden interactief behandeld. Daarnaast zoomen we specifiek in op onder andere Toezichtdynamica (interactie tussen bestuur en toezicht), Belangenverstrengeling en Integriteit, Duurzaam Ondernemen, en Leiderschap, waarbij het motto is “begin bij jezelf”.

Masterclass Strategisch Risicomanagement: van waarde behouden naar waarde creëren door Frank van Attekum 
Risicomanagement is primair bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken. Uitgangspunt hierbij is dat risico’s niet statisch zijn maar meebewegen met de ontwikkelingen in een organisatie. Welke tools heb je nodig om een risicobeheersplan te maken? Hoe krijg je inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze masterclass worden de 4 pijlers van modern risicomanagement behandeld en wordt risicomanagement duidelijk gepositioneerd in de governance cyclus.

Masterclass Duurzaamheid door Tibor Goossens
Circulaire 
economie, duurzaamheid en maatschappelijk organiseren zijn niet meer weg te denken uit de maatschappelijke discussie en hebben ook hun weg naar wetgeving en governance codes gevonden. Er is toegenomen aandacht voor ethisch en integer handelen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met deze trends ontstaan kansen en risico’s voor bedrijfsvoering en imago. Tevens neemt de vraag naar niet financiële informatie toe. Voor bestuurders en toezichthouders rijst de vraag hoe je omgaat met de verantwoordelijkheden, die verder gaan dan de kerntaak alleen. Hoe vul je die bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid in en maak je deze bestuurbaar? Hoe stel je deze maatschappelijke meerwaarde en impact scherp? Bij het invullen van maatschappelijk ondernemen gaat het over thema’s als stakeholdermanagement, tevreden medewerkers, het voorkomen van verspilling, duurzaam vastgoed, materiaal- en afvalstromen, circulair inkopen, social return, duurzame ketenpartners, voorbeeldgedrag en een duurzaam imago. In veel organisaties is vastgoed een belangrijk aangrijpingspunt voor verduurzaming. Deze masterclass gaat specifiek in op een integrale benadering van deze duurzaamheidthema’s, het vinden van speerpunten die het best passen bij de eigen organisatie, het beleggen ervan en het rapporteren erover.