Skip to main content
Begin: 16-09-2021 - 9:30 || Eind: 16-09-2021 - 17:00
Locatie: nog niet bekend

Aankomend toezichthouder

Opleiding Aankomend Toezichthouder 3

Deelnemers aan deze opleiding zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht of lid van een Raad van Commissarissen te kunnen functioneren. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Alle actuele thema’s inzake Good Governance, Risicomanagement, Strategievorming en Finance worden interactief behandeld. Daarnaast zoomen we specifiek in op onder andere Toezichtdynamica (interactie tussen bestuur en toezicht), Belangenverstrengeling en Integriteit, Duurzaam Ondernemen, en Leiderschap, waarbij het motto is “begin bij jezelf”.

Masterclass Management Informatie en Data analytics
door Daniel Klinkenberg
Betrouwbare en relevante informatie zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Waar nu de eerste stappen zijn gezet, worden de vervolgstappen reeds gepland. Betrouwbare en relevante informatie wordt steeds meer een gezamenlijk speelveld van de business controller, de informatie manager en de primaire en ondersteunende proceseigenaren. Een goede implementatie hiervan vereist een lange termijn visie, waarbij de inrichting met de onderneming kan meegroeien. Deze masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie. De focus komt daarbij te liggen op de volgende onderdelen: 1) meetbaar maken strategische doelen; 2) vertaling naar rapportage / dashboard; en 3) toepassen en bijsturen.

Masterclass Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit. “de schijn van….” door Hans Hoek 
Wat verstaan we onder de begrippen belangenverstrengeling en integriteit? Wat wordt bedoeld met “de schijn van belangenverstrengeling”? Eén van de uitgangspunten van deze masterclass is dat je niet kunt besturen zonder belangenafweging. De governance codes benoemen het thema belangenverstrengeling prominent. Is er sprake van dubbelfuncties? Is het een thema bij de relaties waar je zaken mee doet? Waar liggen de grenzen? Is er een cultuur in het bedrijf of instelling waar deze kwesties aan de orde gesteld kunnen worden? Waar melden bij twijfels over integriteit? Hoe gaat de top van de organisatie om met deze zaken? Voorbeeldgedrag? Verschillend denken over deze thematiek leidt in veel gevallen tot echte dynamiek in de boardroom. 

 

Masterclass Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit. “de schijn van….” door Hans Hoek
Wat verstaan we onder de begrippen belangenverstrengeling en integriteit? Wat wordt bedoeld met “de schijn van belangenverstrengeling”? Eén van de uitgangspunten van deze masterclass is dat je niet kunt besturen zonder belangenafweging. De governance codes benoemen het thema belangenverstrengeling prominent. Is er sprake van dubbelfuncties? Is het een thema bij de relaties waar je zaken mee doet? Waar liggen de grenzen? Is er een cultuur in het bedrijf of instelling waar deze kwesties aan de orde gesteld kunnen worden? Waar melden bij twijfels over integriteit? Hoe gaat de top van de organisatie om met deze zaken? Voorbeeldgedrag? Verschillend denken over deze thematiek leidt in veel gevallen tot echte dynamiek in de boardroom.