Begin: 28-04-2021 - 7:30 || Eind: 28-04-2021 - 15:00
Locatie: Bonnefantenmuseum, Maastricht
2021-01-02

Aankomend toezichthouder

Opleiding Aankomend Toezichthouder 2

Deelnemers aan deze opleiding zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht of lid van een Raad van Commissarissen te kunnen functioneren. Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Alle actuele thema’s inzake Good Governance, Risicomanagement, Strategievorming en Finance worden interactief behandeld. Daarnaast zoomen we specifiek in op onder andere Toezichtdynamica (interactie tussen bestuur en toezicht), Belangenverstrengeling en Integriteit, Duurzaam Ondernemen, en Leiderschap, waarbij het motto is “begin bij jezelf”.

Vandaag: 

Masterclass Toezichtdynamica door Marc van Ooijen  
Toezichtdynamica: de interactie tussen bestuur en toezicht van organisaties in de publieke sector en het effect daarvan op het functioneren van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. In deze masterclass staat de interactie tussen bestuur/directie en het interne toezicht (RvT/ RvC) centraal. De leidende vraag is welke factoren beïnvloeden of bepalen deze interactie en wat kan of zou dit moeten betekenen voor het gedrag van toezichthouders? Dit alles met als doel om als (nieuwe) toezichthouder/commissaris een beter beeld te krijgen wat onder welke omstandigheden “de goede dingen” zijn om te doen en wanneer doe je de dingen goed”.

Masterclass  Herijking Strategie: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? door Maurice Franssen
Strategisch management gaat zowel over het bepalen van de strategische koers alsmede over de implementatie van de strategische doelen. Door het stellen van 7 vragen ben je in staat om de strategische koers te bepalen en de voortgang van de doelstellingen te bewaken. Met behulp van de Strategische Kaart zullen de 7 stappen besproken worden. De verbinding tussen het voeren van de dialoog met alle stakeholders, implementatie van de strategie en het monitoren van het proces komen expliciet aan bod tijdens deze masterclass.