Skip to main content

De digitale transformatie gaat over de overgang van analoge processen naar digitale processen. Voor een bedrijf gebeurt dit op verschillende niveaus, de interne processen van de onderneming, de interactie met de klanten (extern) en slimme producten en diensten.  

Digitalisering beïnvloedt de manier waarop we met informatie omgaan en beslissingen nemen. Door de grote hoeveelheid aan informatie die beschikbaar komt is het ook mogelijk om jouw processen anders in te richten,  anders en efficiënter te werk te gaan en andere markten aan te boren. Digitalisering is in het huidige en toekomstige tijdperk een must. Het is een onomkeerbaar proces.

‘Digibrains’ (Breinbruisen of hersenspuien of Brainwave) is een maandelijkse digitale bijeenkomst voor het oplossen van problemen op het gebied van de digitale transformatie. Tijdens deze sessie wordt het probleem voorgelegd aan de mededeelnemers en de specialisten van de Brightlands Smart Services campus. Aan de hand van een korte pitch van max 5 minuten moet het probleem zo goed mogelijk worden uitgelegd. Geef hierbij zoveel mogelijk informatie over; de context van het probleem, gezochte oplossingen, betrokkenen of hoe het is ontstaan.

Data in 2021

(18-05) – (15-06) – (06-07) – (14-09) – (05-10) – (26-10) – (07-12)

Tijdstip: 12.00-13.30 uur

Wil je meedoen of wil je meer informatie? Stuur een mail naar Sonja Demandt (demandt@lwv.nl).