Skip to main content

BAR – Brexit Adjustment Reserve
De BAR (Brexit Adjustment Reserve) is een eenmalige Europese steunregeling voor ondernemers uit de EU-lidstaten die zakelijk zijn benadeeld door Brexit. Het ministerie van Economisch zaken en Klimaat (EZK) vroeg LIOF voor de coördinatie en uitvoering van de BAR regeling in Limburg zorg te dragen.

Voor wie?
De BAR is er voor Nederlandse bedrijven die al voor 31 januari 2020 structureel zakendeden met het Verenigd Koninkrijk en omzet en/of marktaandeel zijn kwijtgeraakt of sindsdien te maken hebben met handelsbelemmeringen.

Waaruit bestaat de BAR?
Op dit moment bestaat de BAR uit ‘het EU-Handelsprogramma’ dat sinds 16 mei dit jaar actief is en loopt tot eind 2023. Op een later tijdstip in 2022 zullen daar compensatieregelingen voor reeds gemaakte en nog te maken Brexit-kosten bij komen. De details en criteria volgen nog.

EU handelsprogramma
Het EU-Handelsprogramma beschikt over een bedrag van 32 miljoen euro om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het zoeken naar alternatieve, nieuwe afzetmarkten of de intensivering van handelsactiviteiten op alternatieve, reeds bestaande afzetmarkten.

Waar laat u exportkansen liggen?
Uit een recent rapport van onderzoeksbureau Ecorys blijkt dat Nederlandse ondernemers die geraakt zijn door Brexit wel tot 40% van hun exportpotentieel onbenut laten. Het goede nieuws is dat er volop ruimte is voor ondernemers om hun verlies van omzet in het Verenigd Koninkrijk (VK) elders goed te maken.

Aanmelden
Wil je weten wat het EU Handelsprogramma voor jouw internationale ambities kan betekenen? Meld je dan aan via Mark.smits@liof.nl.
Let op de regeling is slechts eenmalig en de looptijd is beperkt.

Kijk voor meer informatie op de websites van LIOF of RVO.