Skip to main content

​De LWV deelt met commissie Borstlap dat doorgeslagen flex om oplossingen vraagt, maar tijdelijk werk en ondernemerschap zwaarder belasten is niet de route. Het is niet juist ondernemers gelijk te behandelen als andere werkenden, terwijl zij bestaansrisico’s geheel voor eigen rekening nemen. Goed te spreken, is de LWV onder meer over de inzet van Borstlap op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

De LWV is vooral blij met alle aandacht in het rapport voor de noodzaak van meer opleiden en ontwikkelen, met onder meer een persoonlijk ontwikkelbudget. Ook het idee van veel meer individuele begeleiding op de arbeidsmarkt met bijvoorbeeld loopbaanwinkels en een loopbaan-APK spreekt aan. Dit worden de sleutels om mensen nieuwe zekerheden te kunnen geven in een rap veranderende economie.

Voor de ondernemersorganisatie is het uitgangspunt dat werk in alle mogelijke vormen naar mensen toe moet kunnen komen, waarbij uitwassen worden aangepakt. Het is terecht dat de commissie Borstlap pleit voor een betere balans tussen vergelijkbare arbeidsrelaties, maar zij ziet de vaste arbeidsovereenkomst te veel als de norm (de arbeidsmarkt is nu eenmaal veranderd).

Zorgen over kosten tijdelijk werk

De LWV maakt zich zorgen over de gevolgen – voor werkgevers én werknemers – van het opnieuw duurder maken van tijdelijk werk, zeker waar bedrijven geen andere opties hebben, zoals seizoensgebonden werk. Ten aanzien van uitzendwerk plaatst zij kanttekeningen bij de uitwerking van de plannen, die geen recht doet aan de brede opstapfunctie die de branche heeft om mensen aan het werk te helpen. Er moet voldoende ruimte blijven voor uitzendarbeid.

Voorstellen interne wendbaarheid waarmaken

Positief is dat de commissie het werkgeverschap wil ontlasten en de re-integratie van zieke werknemers wil beperken tot het eigen bedrijf. Met name voor kleinere werkgevers drukken de lasten en verantwoordelijkheden nu te zwaar. De LWV ziet in de voorstellen voor vergroting van de wendbaarheid in de arbeidsovereenkomst (interne flexibiliteit) perspectief voor de kortere termijn, mits dit in de praktijk ook waar te maken valt. Afhankelijk van de praktische uitwerking zou dat het beroep op externe flexibiliteit kunnen verminderen.

Ondernemers zwaarder belasten geen oplossing voor werkenden

De LWV wijst de voorstellen voor zwaardere belastingen op het ondernemerschap (IB-ondernemers én dga’s) af. Borstlap schakelt ondernemers gelijk aan elke andere (zelfstandig) werkende, terwijl hun risico’s groter zijn en volledig voor eigen rekening komen. Ongelijke gevallen gelijk behandelen, is geen oplossing. De ondernemersorganisatie vindt dat Borstlap hiermee de welvaarts- en banenmotor van Nederland – het ondernemerschap – ontmoedigt en ondermijnt, met mogelijk negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

Veel te doen de komende tijd

De LWV ziet, samen met VNO-NCW, in de adviezen van de WRR en de commissie Borstlap voldoende punten om verder uit te werken. Het echte werk begint nu pas