Skip to main content
Begin: 27-02-2024 - 14:12 || Eind: 27-02-2024 - 14:12
Locatie:

Een brede coalitie van 13 partijen van netbeheerders, overheden en ondernemersorganisaties heeft vandaag een plan (zie bijlage) aangeboden aan Minister Jetten voor Klimaat en Energie om nog deze kabinetsperiode structurele oplossingen te vinden voor de problemen op het elektriciteitsnet. ‘Hulp van de minister en intensieve samenwerking van alle betrokken partijen is hierbij cruciaal. Anders krijgen we deze titatenklus niet voor elkaar en stokt de energietransitie en de economie’, aldus LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland.

Mede-initiatiefnemers
Het actieplan is er mede op initiatief van o.a. netbeheerders, LWV/VNO-NCW/MKB-Nederland en regionale overheden gekomen. Steeds meer ondernemers lopen tegen de problemen op het elektriciteitsnet aan en kunnen niet worden aangesloten, net als nieuwe woonwijken en bijvoorbeeld nieuwe zonnedaken en -parken. Ook de industrie dreigt voor haar ‘elektrificatie’ straks in de problemen te komen. Voor de komende drie jaar staan alleen al projecten voor 10 Gigawatt aan zonnestroom en 3,7 Gigawatt aan windprojecten op de rol die zonder creatieve oplossingen niet aangesloten kunnen worden. ‘We moeten dit probleem zo snel mogelijk oplossen voor het halen van de klimaatdoelen én voor een goed vestigingsklimaat’, aldus de ondernemersorganisaties.

Vergunningsprocedures versnellen
De coalitie, onder de naam ‘Actieteam Netcapaciteit’, vraagt minister Jetten voor Klimaat en Energie onder meer om een aantal wettelijke aanpassingen. Ook is voor een stimuleringsprogramma voor innovatieve oplossingen 200 miljoen euro per jaar nodig uit de nieuwe middelen voor klimaatbeleid. Hiermee kunnen bestaande en nieuwe marktpartijen slimme technieken in gaan zetten om lokaal problemen al te ondervangen. Denk aan slimme lokale opslag van energie, vraagstimulering of curtailment (NB. regeltechnieken op basis van data, waarbij bijvoorbeeld aanbod-  of vraagpieken worden afgevlakt). Daarnaast blijven verzwaring van het net en zogeheten ‘congestiemanagement’ de structurele oplossingen waar verdere acties voor nodig zijn. ‘Verder is het cruciaal dat vergunningstermijnen en bestuurlijke trajecten worden versneld bijvoorbeeld via zogeheten fastlanes voor vergunningen. Tot slot moeten we gezamenlijk stevig werk maken van meer technici, zonder wie we dit niet voor elkaar krijgen allemaal’, aldus de ondernemersorganisaties. 

Meer weten?
Zie voor alle oorzaken en de aanbevelingen bijgevoegd het Actieplan van het Actieteam netcapaciteit.

Bijlage
Samen-sneller-het-net-op—Actieteam-Netcapaciteit