Skip to main content

‘Johan Remkes heeft een goede analyse opgeleverd die helpt om uit de stikstofimpasse te komen, zowel op de korte als de lange termijn. Nu moeten alle partijen vooral aan de slag met deze aanbevelingen. Van boerenbedrijven, andere ondernemingen tot de provincies en het Rijk. Alleen zo halen we ons land snel van het slot en verbeteren we de natuur,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Nu moeten we doorpakken met deze aanbevelingen, want zowel de natuur als de economie heeft al grote schade opgelopen. Met dit rapport kunnen we werken aan een nieuwe stip op de horizon voor boeren met duidelijke toekomstrichtingen. Dat ontbrak. Het is goed dat er daarbij meer aandacht komt voor de rol van bewezen innovaties en de versnelde uitkoop van piekbelasters rond natuurgebieden, zodat er weer wat kan.’ Volgens Thijssen gaan ook andere sectoren evenwichtig bijdragen aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot en andere emissies, voor zover zij bijdragen aan de problematiek. ‘Vanwege de energietransitie gaat dat ook gebeuren en iedereen gaat zijn bijdrage leveren, niet alleen de boeren.’

LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland sluiten zich maar al te graag aan bij deze reactie vanuit de Haagse koepelorganisaties. Ook in Zuid-Nederland leidt de stikstofimpasse tot grote economische schade. Grote woningbouwprojecten, aanleg van nieuwe infrastructuur en de bouw van industriële bedrijven zijn zo goed als tot stilstand gekomen, met alle gevolgen van dien. Daarom is het van groot belang dat er zo snel mogelijk weer ruimte komt voor vergunningverlening van nieuwe bouwprojecten.

Niet alleen van boeren wordt een bijdrage verwacht. Ook de industrie moet zijn aandeel leveren in verlaging van de uitstoot van stikstof. In een reactie aan het Brabantse provinciebestuur wees VNO-NCW Brabant er onlangs op dat het bedrijfsleven in Zuid-Nederland daar hard aan werkt. Voorbeelden daarvan: de Grote Oogst aanpak waarbij op de grotere bedrijventerreinen actief wordt ingezet op verduurzaming van het energieverbruik, stimulering van de inzet van (groene) waterstof in de industrie en als brandstof voor zware trucks en elektrificatie van de industrie/plaatsing van zonnecellen. Dat leidt niet alleen tot vermindering van de uitstoot van CO2, maar ook tot minder stikstof.

Overigens is de netcongestie hierbij een forse belemmering. Daarom moet alles op alles gezet worden om de capaciteit van het stroomnet zo snel mogelijk uit te breiden en het beschikbare stroomnet beter te benutten. Dat laatste is onderwerp van een webinar voor de achterban van LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland, met medewerking van Ben Voorhorst, de gezant van de overheid die de netcongestie in onze regio moet tegengaan.

De webinar Congestiemanagement: Hoe ga ik om met schaarste op het net? vindt plaats op donderdag 13 oktober van 10.00 tot 11.00 uur