U bevindt zich hier:
Home  >  Publicaties  >  Brochures

Skip Navigation LinksBrochures

                                                                                                   

 Brochures

Algemene brochure LWV
LWV bevordert innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving. LWV is dé autoriteit in Limburg die werkgevers versterkt en het vestigingsklimaat optimaliseert. Dit doen wij door directeuren, grootaandeelhouders en topmanagers te versterken, vertegenwoordigen en verbinden. Hoe wij dit doen lees je in deze brochure.
LWV Studieclub
Als gedreven ondernemer zit je krap in je vrije tijd, heel begrijpelijk. Toch blijft het gewenst om op gezette tijden ervaring en kennis te delen met collega-ondernemers. Groot is dan ook de kans op een voortreffelijk advies of een gouden tip om bijv. een onoverkomelijk probleem op te lossen. Zo’n kruisbestuivend platform is de studieclub, een inspirerende club exclusief voor leden van de Limburgse Werkgevers Vereniging.
DGA-Platform
Iedere DGA heeft weleens behoefte om zijn of haar ideeën te delen en te toetsen door met anderen van gedachten te wisselen. Vaak zijn hier binnen het bedrijf geen of beperkte mogelijkheden voor. Met het DGA-platform biedt de LWV directeur eigenaren de mogelijkheid om met andere DGA’s kennis en ervaring uit te wisselen.
Sociale Innovatie Monitor 2018
Limburgse werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van hun eigen medewerkers. Meer dan ooit is er aandacht voor de impact van digitalisering op de werkzaamheden. De digitale vaardigheden van werknemers in de niet-commerciële sector blijven echter achter bij de commerciële sector. Tussen de verschillende sectoren in Limburg zijn er significante verschillen te zien in de investering in digitale vaardigheden. Zo zijn de digitale vaardigheden van medewerkers beter ontwikkeld in de industrie en commerciële dienstverlening dan in de niet-commerciële dienstverlening.
Aan de slag!
Landelijk is in het Sociaal Akkoord de afspraak gemaakt om 100.000 mensen met een arbeidsbeperking een plek te geven in het reguliere bedrijfsleven. In Limburg werken we op dit moment hard aan het realiseren van deze Banenafspraak. Het magazine "Aan de slag!" biedt werkgevers tips, ervaringsverhalen en interviews over de participatiewet.
Sociale Innovatie Monitor 2016
De aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker blijft nog steeds achter. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie. De werkgevers investeren in talentontwikkeling vooral door het aanbieden van cursussen en opleidingen. Talentontwikkeling scoort inmiddels meerdere jaren achter elkaar het hoogst in de Sociale Innovatie Monitor.
Positief gezond ondernemen
Gezondheid als samenspel van fysieke, mentale en arbeidsgerelateerde factoren. Dit boekje is geschreven door Govert Derix, uitgever is Huis voor de Zorg. Govert Derix verwoordde zes dimensies van Positief Gezond Ondernemen. Het ondernemen als avontuur, het nemen van ecologische verantwoordelijkheid, het werk maken van maatschappelijke betrokkenheid, cultureel ondernemerschap, talentontwikkeling en het bijdragen van iets constructiefs aan de samenleving.
Manifest Noord-Limburg
Het zijn uitdagende tijden voor het bedrijfsleven in de regio Noord-Limburg. De ondernemers, verenigd in LWV, Ondernemend Venlo en de Industriële Kringen in Noord- Limburg, onderschrijven de door de Provincie Limburg gesignaleerde urgentie om de komende tijd concrete stappen te zetten in het ‘Plan van aanpak programma Greenport Venlo’. Speerpunt daarbij vormt de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport in Venlo.
Regioagenda Limburg
Dit is de gezamenlijke visie van de Kamer van Koophandel Limburg en Ondernemend Limburg op de economische ontwikkelingen in deze provincie. Sinds 1 januari 2008 bestaat er in Limburg één Kamer van Koophandel. In de loop van 2007 zijn de werkgeversorganisaties LLTB, LWV en MKB-Limburg een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Ondernemend Limburg. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid om gezamenlijke één visie voor Limburg op te stellen.
Sociale Innovatie Monitor 2015
Recentelijk hebben 158 Limburgse organisaties deelgenomen aan de Sociale Innovatie Monitor Limburg editie 2015; een initiatief van Zuyd Hogeschool (Lectoraat Employability), Maastricht University (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, ROA) en de LWV. Onder sociale innovatie wordt verstaan: vernieuwingen in organisaties en nieuwe manieren van werken, die leiden tot het beter ontwikkelen en benutten van competenties van medewerkers om daarmee prestaties van de organisatie te verhogen.
Prioriteiten 2016
De resultaten en prioriteiten van de LWV en VNO-NCW in vogelvlucht. Wat zijn de resultaten van 2015 en waar zetten wij ons voor in in 2016.
Nederland leeft van Europa
Het is crisis rondom de euro. De financiële en economische problemen in Zuid-Europa moeten worden opgelost en van ons wordt ook een bijdrage gevraagd. En dat in een periode dat Nederland zelf financieel orde op zaken moet stellen. De Europese Unie en de euro zijn daarom een thema in de verkiezingsstrijd, waarbij emoties soms een grotere rol spelen dan feiten. Daarom zetten VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland die feiten op een rij.
Sociale Innovatiemonitor
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de Sociale Innovatie Monitor Limburg. Dit onderzoek onder Limburgse bedrijven werd in februari 2012 uitgevoerd door het Netwerk Sociale Innovatie (NSI) van de Universiteit Maastricht School of Business & Economics (SBE), in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). NSI en LWV hopen hiermee een impuls te geven aan de optimalisering van diverse (interne en externe) sociale innovaties.
Ketensamenwerking in de Bouw
Het in 2012 opgerichte Platform Ketensamenwerking Zuid stelt zich tot doel om een innovatieve en sterke bouwsector in de regio Limburg te helpen ontwikkelen door verbindingen te leggen en de diverse bouwpartijen uit de regio aan tafel te krijgen om zo de diverse aspecten van Ketensamenwerking meer en beter toe te passen. Het Platform organiseert een groot aantal activiteiten.
Optimistisch
Nederland staat op een kruispunt. Voor een duurzaam groeiende economie moeten we de juiste keuzes maken. ‘Hoe willen we onze boterham in de komende decennia verdienen’, dat is de kernvraag. Wij kiezen voor een andere aanpak voor de toekomst van Nederland en de rol van ondernemers daarin. Wij zijn ervan overtuigd dat we die toekomst optimistisch tegemoet kunnen zien.

 Informatie

​Wilt u meer informatie of wilt u een brochure ontvangen, stuur dan een mail naar secretariaat@lwv.nl