U bevindt zich hier:
Home  >  Publicaties  >  In de media

Skip Navigation Linksindemedia

                                                                                                   

 LWV in de media

30/06/2020
LWV neemt deel aan de Challengegroup Maastricht Aachen Airport
Sinds vorige week neemt de LWV, namens het Limburgse Bedrijfsleven, plaats in de challengegroup Maastricht Aachen Airport. In deze challengegroep wordt de nieuwe overlegstructuur voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven besproken. In het overleg, geleidt door Pieter van Geel, zitten afgevaardigde van de politiek, omwonenden en namens het bedrijfsleven, de LWV.
30/06/2020
LWV: 'Dringend aanpassingen in economisch noodpakket nodig'
'Het tweede economische noodpakket is heel goed, toch komen er steeds meer weeffouten boven water die dringend reparatie verdienen.' De ondernemersorganisaties pleiten verder voor enkele wijzigingen in de NOW 2.0 waardoor seizoenbedrijven beter geholpen zijn. LWV staat hier volledig achter.
29/06/2020
Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen
Hoort je onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heb je moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je vanaf 30 juni 2020 12.00 uur t/m 30 oktober de TVL-subsidie aanvragen.
24/06/2020
Onvoldoende draagvlak voor afschaffen geborgde waterschapszetels
Maandag 22 juni besprak de Tweede Kamer het rapport dat de Commissie Boelhouwer schreef over geborgde zetels bij de waterschappen. De Commissie adviseerde om deze zetels af te schaffen, maar als bedrijfsleven adviseerden we de Kamer om dit advies naast zich neer te leggen. Het bedrijfsleven is dan ook blij dat een ruime Kamermeerderheid onze zienswijze deelt.
27/05/2020
‘Laat grotere mkb- en familiebedrijven niet in de kou staan met de vaste lasten’
'Het tweede noodpakket om ondernemers door de coronacrisis te helpen is goed. Alleen de vergoeding voor de vaste lasten -de zogeheten TVL-regeling- is te beperkt voor veel grotere mkb- en familiebedrijven in de gesloten en daaraan toeleverende sectoren. Ook dreigen onterecht allerlei bedrijven buiten de boot te vallen.'
20/05/2020
Goed dat noodpakket wordt verlengd, maar gesloten sectoren nog onvoldoende geholpen
Het is een goede zaak dat het corona-noodpakket voor ondernemers met drie maanden wordt verlengd en wordt verbeterd met onder meer ondersteuning voor de vaste lasten. Wel is de nieuwe (TVL MKB) regeling die hiervoor is ontwikkeld te beperkt
19/05/2020
Ondernemers positief over doorzetten versoepelingen, maar meer was mogelijk
Ondernemersorganisaties LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet de geplande opening van een aantal sectoren per 1 juni doorzet. Wel hadden ze gehoopt op enkele extra versoepelingen. Dat zeggen ze in reactie op de persconferentie van minister-president Rutte en minister De Jonge
06/05/2020
Ondernemers blij met gevraagde opening economie in fases
Ondernemers zijn verheugd dat het kabinet in meerdere stappen verschillende sectoren in de economie weer wil openstellen. ’Dit biedt veel ondernemers weer perspectief en we benadrukken al enkele weken dat zo’n stapsgewijze aanpak kan, als iedereen zich aan de 1,5 meter afstand en de hygiënevoorschriften houdt. We
29/04/2020
LWV versterkt Euregionale ketens met SWE
Nu de Corona crisis in volle kracht toeslaat en productieketens dreigen stil te vallen, hebben bedrijven betrouwbare partners nodig. Ook na de crisis, wanneer de economie zo snel als mogelijk weer op volle kracht moet draaien, wordt verwacht dat bedrijven hun logistieke ketens grondig zullen heroverwegen. Vijf werkgeversorganisaties uit de Euregio Maas-Rijn gaan mee op zoek naar partners in de logistieke ketens van de wederzijdse leden.
24/04/2020
Fiscaal pakket Vijlbrief belangrijke steun in rug ondernemers
Staatssecretaris Vijlbrief heeft vandaag een fiscaal pakket gepresenteerd om ondernemers verder te ondersteunen. 'Vijlbrief laat hiermee zien dat hij goed oog heeft voor de liquiditeitsproblemen van bedrijven in deze crisis en bereid is waar nodig aanvullende maatregelen te nemen'. Niettemin zouden de voorgestelde maatregelen aan effectiviteit kunnen winnen, bijvoorbeeld door de coronareserve te combineren met uitbreiding van de verliesverrekeningsregels en bestaande gevallen te ontzien bij de Wet op excessief lenen.
22/04/2020
LWV zeer verheugd met extra loonsteun
De lobby die de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) samen met VNO-NCW heeft opgezet om ook concerns met noodlijdende dochterbedrijven gebruik te kunnen laten maken van de NOW-regeling, is geslaagd. Door de vele contacten met haar leden gedurende de afgelopen weken kwam veelal naar voren dat goedlopende concerns met niet goed draaiende dochterbedrijven
21/04/2020
Begrip, maar ook klemmende opgave om aan economie te werken
Het is een ongelooflijk moeilijk dilemma waarvoor het kabinet staat, namelijk enerzijds de wens om de samenleving weer te openen terwijl dan anderzijds het risico levensgroot is dat het virus weer oplaait. Maar er is ook een oplopende frustratie bij ondernemers over onvoldoende erkenning van de schrijnende economische
10/04/2020
1,8 Miljoen subsidie voor project Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo
​Ondernemend Venlo heeft samen met haar projectpartners de LWV, de gemeente Venlo en Rabobank Venlo een subsidie toegekend gekregen voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen van ruim 1,8 miljoen Euro. De subsidie wordt verstrekt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en door de Provincie Limburg.
26/03/2020
Impact coronacrisis zeer groot op bedrijfsleven in Limburg
MKB-Limburg en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) hebben samen met Parkmanagement Midden-Limburg, de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) en Ondernemend Venlo een onderzoek laten uitvoeren naar de impact van het coronavirus COVID-19 op het bedrijfsleven in Limburg.
17/03/2020
Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen
Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet,' dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het zojuist gepresenteerde pakket extra maatregelen. Ook de LWV sluit zich hierbij aan. LWV-voorzitter Giel Braun: "De komende dagen moeten we met elkaar
12/03/2020
4 Corona-scenario’s met maatregelen
Omdat de nood nu hard oploopt bij veel ondernemers hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor vier scenario's uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het Corona-virus beheersbaar blijven. De scenario's lopen uiteen van een tijdelijke situatie tot het ondenkbare met langdurige en grootschalige uitval in grote delen van de economie. Veel van de
04/03/2020
Coronavirus: Bedrijfsleven alert maar geen paniek
Uit een enquête die de LWV deze week onder haar leden heeft uitgezet blijkt dat veel ondernemers zich voorbereid hebben om hun bedrijf/medewerkers te beschermen tegen het Coronavirus. Maar liefst 68% van de respondenten heeft maatregelen genomen, variërend van extra zeepdispensers (41%) tot beleid bij begroeting (34%) en het annuleren van buitenlandse trips (34%). 26% heeft medewerkers de mogelijkheid geboden om thuis te werken.
24/01/2020
Arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om evenwichtige oplossingen
​De LWV deelt met commissie Borstlap dat doorgeslagen flex om oplossingen vraagt, maar tijdelijk werk en ondernemerschap zwaarder belasten is niet de route. Het is niet juist ondernemers gelijk te behandelen als andere werkenden, terwijl zij bestaansrisico's geheel voor eigen rekening nemen. Goed te
09/01/2020
Brabant, Zeeland en Limburg slaan handen ineen voor prioritering infrastructuur
​Met een gedeelde visie op infrastructuur in Zuid-Nederland willen VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) samen met de betrokken provincies de bereikbaarheid van de regio versterken. De ondernemingsverenigingen bespraken deze gedeelde visie onlangs tijdens een overleg met gedeputeerden van de provincies Zeeland, Brabant én Limburg.
08/01/2020
Ondernemend Limburg: ‘Stop het doemdenken, we staan er sterk voor!’
Ondernemend Limburg bestempelt 2020 als het jaar van de extra versnelling. Dit betekent niet alleen een tandje erbij voor de ondernemers, maar ook voor de verschillende overheden. Deze overheden zorgen namelijk voor de randvoorwaarden. 'De Limburgse economie staat er in algemene zin goed voor, maar we zijn nooit klaar. De politiek staat aan de lat en daarover blijven we in gesprek', stelt Léon Faassen, voorzitter van Ondernemend Limburg.
19/12/2019
LWV roept ondernemers op lokale PFAS problemen te melden!
LWV roept samen met landelijke organisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op om lokale problemen met betrekking tot PFAS te melden. De ondernemingsorganisaties hebben met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken om samen met lokale partijen een aantal hardnekkige knelpunten te helpen oplossen.
04/12/2019
Maak van UBO-register geen telefoonboek voor criminelen!
​Gegevens van aandeelhouders worden geregistreerd in een UBO-register. Vooral voor familiebedrijven kan dit grote consequenties met zich meebrengen. "Zij vrezen een soort telefoonboek voor criminelen", aldus Giel Braun, voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging/LWV.
04/12/2019
Quotum als breekijzer voor vrouwelijke toezichthouders!
De Limburgse Werkgevers Vereniging/LWV vindt het positief dat een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het bindend vrouwenquotum. Meer vrouwen aan de top is een van de thema’s waar de LWV zich al jarenlang voor inzet. “Het quotum voor meer vrouwen in RvC van grote bedrijven is dan ook een goede zaak” zegt Cock Aquarius, die zich als bestuurslid van de LWV o.a. inzet voor meer vrouwen in topposities van bedrijven.
26/11/2019
Een warm welkom voor internationale werknemers
In de Poort van Limburg in Weert vond op 26 november het symposium 'Werkers zijn welkom' plaats. Ondernemend Limburg, (MKB-Limburg, LWV en LLTB), de provincie Limburg en Limburgse gemeenten willen met dit symposium komen tot een gezamenlijke koers en een concrete aanpak voor overheden en bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat Limburg aantrekkelijker wordt én blijft voor werknemers die ervoor kiezen om in Limburg te werken. Van intentie naar actie, want ze zijn keihard nodig!
18/11/2019
De toekomst van MAA staat niet ter discussie
​LWV-directeur Huub Narinx onderschrijft in een brief aan de Statenleden van de Provincie Limburg het belang van Maastricht Aachen Airport voor het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling van Limburg. De LWV vindt niet dat de discussie hierover elke vijf jaar moet worden herkauwd. Aan de andere kant betekent het ook dat er niet getornd mag worden aan leefbaarheid en milieuafspraken.
13/11/2019
LWV teleurgesteld in uitstel PFAS-beleid
​De LWV vindt het uitermate teleurstellend dat het Kabinet een duidelijke PFAS-oplossing uitstelt tot 1 december. "Het kabinet creëert zo een zelfgemaakte economische ramp voor grondverzetters en baggeraars", aldus Huub Narinx. Een eenvoudige oplossing zou kunnen zijn dat er nu al een werkbare normering wordt bepaald en dat projecten door kunnen gaan.
25/10/2019
Ondernemers voeren actie om stikstof- en PFAS-impasse te doorbreken
Onder de slogan 'Nederland staat op slot, politiek trek 't vlot' steunen meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties de landelijke actiedag op 30 oktober van de stichting Grond in Verzet. De organisaties hebben samen met deze stichting een manifest gemaakt dat ze woensdag willen aanbieden aan
10/10/2019
LWV organiseert info avond PAS
​De LWV is verheugd met de aankondiging van de stikstofloketten door de Provincie Limburg. Huub Narinx, directeur LWV: "goed dat de Provincie stappen zet om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Wij merken ook dat er veel behoefte is naar de juiste informatie. Vandaar dat wij middels een informatieavond het bedrijfsleven informeren over de actuele stand van zaken".
04/10/2019
LWV lanceert Brexit hotline!
Het IMF geeft aan dat na het Verenigd Koninkrijk zelf en Ierland, Nederland het hardst wordt geraakt. Is dit een doemscenario of zal het niet zo'n vaart lopen? Wat gebeurt er met de exporttarieven en onze concurrentiepositie? Levert het kansen op? Hoe kunnen we ons het beste voorbereiden? Om ondernemers bij te staan in hun Brexit uitdagingen heeft de LWV een Brexit hotline ingericht. Tot 31 oktober is deze dienst gratis.
01/10/2019
Last van de PAS? Laat het ons weten!
De uitspraak van de Raad van State omtrent het PAS heeft enorme gevolgen voor onze economie. Miljarden aan investeringen staan stil, alleen al voor Limburg betreft het meer dan 1500 projecten variërend van woningbouw, agrarisch tot infrastructurele werken. Heb jij als ondernemer last van de PAS? Meld het ons via lwv@lwv.nl

 Meer berichten...

Berichten 2020
Berichten 2019