U bevindt zich hier:
Home  >  Publicaties  >  In de media

Skip Navigation Linksindemedia

                                                                                                   

 LWV in de media

11/12/2018
Ondernemers in actie tegen boete op tijdelijk werk
​'Zo werkt het niet'. Onder dat motto komen ondernemers uit een groot aantal branches vanaf vandaag in actie tegen maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maken. Seizoensarbeid of het opvangen van pieken laat zich niet vangen in een vast contract, betogen zij. Een tijdelijk contract is hier geen keuze, maar inherent aan de aard van het werk. Het is dan ook niet logisch en niet eerlijk om dat te bestraffen. 'Daar wordt ook niemand beter van', aldus de ondernemers.
03/12/2018
Staatssecretaris Knops eerste echte “vriend van Limburg”
Tijdens het LWV Ondernemers Gala kondigde staatssecretaris Binnenlandse zaken Raymond Knops de nieuwe naam aan van de winnaar van de LWV Challenge "Het beste idee voor Limburg". Knops: "Dit is een mooi initiatief. Mensen werken steeds vaker samen aan oplossingen voor hun buurt, gemeente of het land. Dit doen ze onafhankelijk van de overheid of de markt. De overheid
27/11/2018
Noodsignaal A67 door bedrijfsleven
​evofenedex, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) dringen er bij de Tweede Kamer op aan te kiezen voor een verbreding van de A67 naar 2x3-rijstroken tussen Leenderheide en Asten. Uit de jaarlijkse Economische Wegwijzer van TLN en evofenedex blijkt dat de verlieskosten voor het bedrijfsleven op de A67 5,2 miljoen euro bedragen.
11/10/2018
Baankansen vergroot door inzicht op vaardigheden
De Provincie Limburg draagt anderhalf miljoen euro bij aan het actieplan 'Door Inzicht aan de Slag', een gezamenlijk plan van UWV, gemeenten en LWV om van minstens 7350 werkzoekenden competenties in kaart te brengen. Door te kijken naar competenties van mensen in plaats van opleiding en werkervaring, wordt de kans op het vinden van een passende baan groter. Het project draagt bij aan een oplossing voor de snel toenemende vraag op de Limburgse arbeidsmarkt.
18/09/2018
‘Sterke miljoenennota vraagt om ondernemend vervolg’
​"De rijksbegroting ligt er keurig bij en burgers en bedrijven krijgen geleidelijk aan lagere lasten. Daarvan is wel pas serieus sprake vanaf 2020. De LWV blijft zich zorgen maken over de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben grote moeite met het invullen van vacatures. In dit kader roept de LWV het kabinet met klem op om prioriteit te geven aan kwalitatief goede opleidingen die
10/09/2018
Boels Zanders en LWV maken zich samen sterk voor het Limburgse bedrijfsleven
​De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en Boels Zanders Advocaten verlengen het reeds lopende partnership met drie jaar. Op maandag 10 september hebben beide partijen de gezamenlijke intentie tot continuering van de samenwerking ondertekend. Ons doel is het ondernemersklimaat in Limburg te optimaliseren en in onze partners zoeken wij diversiteit in branches en selecteren wij zorgvuldig partijen die van toegevoegde waarde zijn voor de ondernemers in Limburg.
19/06/2018
Limburgse lessen voor het Noorden
​De sluiting van de mijnen vijftig jaar geleden en de daarop volgende transformatie van de Limburgse economie, heeft belangrijke lessen opgeleverd voor heel Nederland. 'Juist die lessen dreigen we nu voor bijvoorbeeld Groningen te vergeten', aldus Hans de Boer. Die waarschuwing sprak Hans de Boer -voorzitter van VNO-NCW- uit bij de viering van het 100-jarig bestaan van de Limburgse zustervereniging LWV.
13/06/2018
Giel Braun nieuwe voorzitter LWV
​Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 juni 2018 is Giel Braun benoemd tot voorzitter van de LWV. Giel Braun neemt de voorzittershamer over van Jan Zuidam, die na 8 jaar voorzitterschap stopt. Het nieuwe voorzitterschap zal ingaan op 19 juni 2018 bij de Limburg Happening ter ere van het 100 jarig bestaan van de LWV.
29/05/2018
Limburgse werkgevers: forse impact van digitalisering op werkzaamheden
Limburgse werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van hun eigen medewerkers. Meer dan ooit is er aandacht voor de impact van digitalisering op de werkzaamheden. De digitale vaardigheden van werknemers in de niet-commerciële sector blijven echter achter bij de commerciële sector. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor
26/04/2018
Brexit on tour
Ondernemers worden tijdens de bijeenkomsten kort bijgepraat over de laatste stand van zaken door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, VNO-NCW, MKB-Nederland en bijvoorbeeld Europarlementariërs uit uw regio. Aansluitend vindt een gesprek plaats met experts van banken, de douane, Evofenedex en tal van anderen. Ondernemers kunnen hier terecht met al hun vragen, om zo te zorgen dat zij optimaal voorbereid zijn op de Brexit.
02/04/2018
Nieuwe samenwerking LWV en WCM Zuid
​Het nieuwe regionale innovatienetwerk World Class Maintenance Zuid is officieel gestart tijdens Limburg Unlimited op 28 maart in het MECC Maastricht. Initiatiefnemers Brightlands, Sabic, Sitech Services, Stork, Spie, USG, World Class Maintenance en de Limburgse Werkgevers Vereniging hebben zich verenigd in dit nieuwe platform WCM Zuid. Het doel is om door samenwerking duurzaamheid en innovaties in asset management op te starten en te versnellen.
29/03/2018
MSM tekent samenwerking met LWV
​De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en Maastricht School of Management (MSM) slaan de handen ineen. Tijdens Limburg Unlimited op 29 maart 2018 onderkennen beide partijen een gezamenlijke intentie tot samenwerking om het duurzame sociale en economische ondernemingsklimaat in Limburg te bevorderen.
16/03/2018
Actieplan Door Inzicht aan de Slag
​De drie Limburgse arbeidsmarktregio's, UWV en LWV hebben hun actieplan "Door Inzicht aan de Slag!" aangeboden aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. De noodzaak voor het opstellen van het actieplan is enerzijds gelegen in het feit dat veel werkgevers moeite hebben om hun vacatures in te vullen; de krapte in sommige sectoren neemt al ernstige vormen aan.
03/01/2018
Meer zakelijke rolmodellen voor vrouwen graag!
​Nederland keldert op de ranglijst gelijkheid tussen man en vrouw. Het aantal vrouwelijke bestuurders is de laatste jaren afgenomen in plaats van toegenomen. Twee bedrijven voldoen nu aan het streefgetal van 30% vrouwen in Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Zomaar een paar uitspraken die de afgelopen periode voorbij zijn gekomen in de media. Beste topvrouwen in
05/12/2017
Help de A2 vooruit
De gezamenlijke ondernemersorganisaties hebben in samenwerking met het Platform A2 een filmpje uitgebracht ter ondersteuning van hun actie om het verkeer op de A2 tussen Weert en Eindhoven met zijn dagelijkse files, weer vlot te trekken. In dit filmpje krijgt u meer te zien over het bereikbaarheidsprobleem op de A2 en de snel toepasbare aanpak, de smartlanes als eigentijdse variant van de bekende spitsstrook.
01/12/2017
Werkgevers zet je schrap!
Werkgevers zijn, net als vakbonden, voorstander van meer vaste banen. In een artikel van vakbondsman Henk van Rees in de Limburger van deze week had hij beter kunnen schrijven 'werkgevers, zet je schrap! Het aantal vaste banen zal in 2017 fors toenemen. Werkgevers zullen steeds meer moeite hebben hun vacatures te vervullen.
24/10/2017
Werkgevers gaan uitdaging aan!
In een artikel in Dagblad de Limburger doet Ron van Baden, regoleider FNV Limburg, voorkomen alsof werkgevers onvoldoende hebben geïnvesteerd in hun personeel. Dat is niet zo. Hieronder onze reactie. De Limburgse economie groeit en bloeit. Het CBS publiceerde onlangs cijfers over 2016 waaruit blijkt dat bijna 10%
19/09/2017
Kabinet legt basis voor investeringen in de toekomst
'Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten.
05/09/2017
Werkgeversverenigingen uit Euregio Maas-Rijn presenteren ‘SWE Euregiolocator’
Handige onlinetool die grensoverschrijdend zakendoen helpt stimuleren en bevorderen. Met de 'SWE Euregiolocator' hebben 5 werkgeversorganisaties in de Euregio een handige onlinetool ontwikkeld die het grensoverschrijdend zakendoen kan stimuleren en bevorderen.
29/06/2017
MeanderGroep Zuid-Limburg en VIRO uitgeroepen tot Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2017
MeanderGroep Zuid-Limburg en VIRO zijn tijdens de LWV Limburg Happening uitgeroepen tot de Aantrekkelijkste Werkgevers van Limburg 2017 in respectievelijk de categorieën Groot bedrijf en MKB. MeanderGroep Zuid-Limburg en VIRO zijn daarmee de opvolgers van Enexis en Imagro, de winnaars van 2016.
28/06/2017
Verbreding A2 essentieel voor Limburg en Brabant!
Negatief besluit A2 programmaraad Smartwayz onbegrijpelijk Om de files op de A2 Weert-Eindhoven tegen te gaan zou de A2 zo snel mogelijk verbreed moeten worden. Alleen dan zal de economische slagader van Limburg beter doorstromen. Alle partijen zijn zeer verbaasd over dit verder vertragende besluit en ze roepen de Tweede Kamerleden dan ook op om nu door te pakken richting een
22/05/2017
Tussenstand verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2017
Om jongeren te binden, boeien en gericht te benutten voor de Limburgse arbeidsmarkt zet de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) zich -in samenwerking met MKB-Limburg, LED en Keyport2020- in om jong talent te laten zien welke prachtige bedrijven en carrièremogelijkheden er in onze provincie zijn. Door o.a. de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg presenteren bedrijven zich aan studerend Limburg en hun omgeving.
15/05/2017
Limburgse investeringsagenda
Onder de titel: "Limburg maakt Nederland groter", hebben wij vandaag namens Ondernemend Limburg (LWV, MKB-Limburg en LLTB) een investeringsagenda aangeboden aan de Limburgse kamerleden waarmee de rijksoverheid een impuls kan geven om de kracht van Limburg te versterken en uit te bouwen. Wij baseren dit op een innovatieve economie, een inspirerende leefomgeving en onze internationale ligging.
12/05/2017
Limburgse werkgevers blijven investeren in talent-ontwikkeling medewerkers
De aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker blijft nog steeds achter. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2017, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie. De werkgevers investeren in talentontwikkeling vooral door het aanbieden van
16/03/2017
LWV blij met duidelijke keus voor stabiel Nederland
De LWV deelt de mening van VNO-NCW en is blij dat de verkiezingsuitslag een duidelijke wens uitdrukt voor een stabiel Nederland te midden van een onrustige wereld. LWV vraagt het nieuwe kabinet in te zetten op meer ruimte voor ondernemerschap voor een sterke, duurzame, inclusieve economie met kansen voor iedereen.
15/02/2017
Ondernemers: schadevergoeding stuw Grave noodzakelijk
Ondernemers uit Zuidoost-Nederland roepen de minister van Infrastructuur en Milieu op om een compensatiemogelijkheid voor bedrijven te activeren door een noodfonds of compensatieregeling. De schade door de aanvaring bij de stuw van Grave kan niet tot het normale bedrijfsrisico gerekend worden en viel bovendien veel
19/01/2017
LWV en EVO Fenedex opgelucht dat aanleg tijdelijke breuksteendam op schema ligt
​Naar verwachting is vanaf maandag 8.00 uur beperkte scheepvaart mogelijk tussen Grave en Sambeek. Vanaf dinsdag zal dan het scheepvaartverkeer op gang komen volgens opgave van Rijkswaterstaat.
11/01/2017
Bedrijfsleven hard geraakt door stremming Stuw Grave!
​Door een aanvaring met de stuw bij Grave is de belangrijkste vaarweg naar het zuiden gesloten vanaf 29 december vorig jaar. Per jaar passeren hier ca. 9000 schepen, kijkend naar normale werkweken komt dit neer op ruim 200 schepen per week. De goederen op deze schepen kunnen nu niet op de plaats van bestemming komen zonder om te varen of een ander vervoersmiddel te gebruiken. Indien deze bedrijven zouden besluiten om bijvoorbeeld over te stappen op wegvervoer ontstaan nog veel grotere maatschappelijke problemen.
25/10/2016
Voerendaal mkb-vriendelijkste gemeente van Limburg
Voerendaal is door ondernemers verkozen tot meest mkb-vriendelijke gemeente van Limburg. Burgemeester Wil Houben ontving de prijs vandaag uit handen van LWV-directeur Wim Weijnen, Leendert-Jan Visser, algemeen directeur MKB-Nederland en Peter Hagemans, adjunct-directeur MKB-Nederland.
20/09/2016
Begroting legt goed fundament voor nieuwe investeringen
De LWV is met VNO-NCW van mening dat waar onze economie weer het groeipad heeft ingeslagen, er niet gewacht moet worden tot na de verkiezingen in maart 2017, maar er nu alles aan gedaan moet worden om dit groeitempo vol te houden. Volgens LWV-directeur Wim Weijnen geldt dit heel nadrukkelijk in Limburg voor

 Meer berichten...

Berichten 2018
Berichten 2017
Berichten 2016