U bevindt zich hier:
Home  >  Publicaties  >  In de media

Skip Navigation Linksindemedia

                                                                                                   

 LWV in de media

03/01/2018
Meer zakelijke rolmodellen voor vrouwen graag!
​Nederland keldert op de ranglijst gelijkheid tussen man en vrouw. Het aantal vrouwelijke bestuurders is de laatste jaren afgenomen in plaats van toegenomen. Twee bedrijven voldoen nu aan het streefgetal van 30% vrouwen in Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Zomaar een paar uitspraken die de afgelopen periode voorbij zijn gekomen in de media. Beste topvrouwen in
05/12/2017
Help de A2 vooruit
De gezamenlijke ondernemersorganisaties hebben in samenwerking met het Platform A2 een filmpje uitgebracht ter ondersteuning van hun actie om het verkeer op de A2 tussen Weert en Eindhoven met zijn dagelijkse files, weer vlot te trekken. In dit filmpje krijgt u meer te zien over het bereikbaarheidsprobleem op de A2 en de snel toepasbare aanpak, de smartlanes als eigentijdse variant van de bekende spitsstrook.
01/12/2017
Werkgevers zet je schrap!
Werkgevers zijn, net als vakbonden, voorstander van meer vaste banen. In een artikel van vakbondsman Henk van Rees in de Limburger van deze week had hij beter kunnen schrijven 'werkgevers, zet je schrap! Het aantal vaste banen zal in 2017 fors toenemen. Werkgevers zullen steeds meer moeite hebben hun vacatures te vervullen.
24/10/2017
Werkgevers gaan uitdaging aan!
In een artikel in Dagblad de Limburger doet Ron van Baden, regoleider FNV Limburg, voorkomen alsof werkgevers onvoldoende hebben geïnvesteerd in hun personeel. Dat is niet zo. Hieronder onze reactie. De Limburgse economie groeit en bloeit. Het CBS publiceerde onlangs cijfers over 2016 waaruit blijkt dat bijna 10%
19/09/2017
Kabinet legt basis voor investeringen in de toekomst
'Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten.
05/09/2017
Werkgeversverenigingen uit Euregio Maas-Rijn presenteren ‘SWE Euregiolocator’
Handige onlinetool die grensoverschrijdend zakendoen helpt stimuleren en bevorderen. Met de 'SWE Euregiolocator' hebben 5 werkgeversorganisaties in de Euregio een handige onlinetool ontwikkeld die het grensoverschrijdend zakendoen kan stimuleren en bevorderen.
29/06/2017
MeanderGroep Zuid-Limburg en VIRO uitgeroepen tot Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2017
MeanderGroep Zuid-Limburg en VIRO zijn tijdens de LWV Limburg Happening uitgeroepen tot de Aantrekkelijkste Werkgevers van Limburg 2017 in respectievelijk de categorieën Groot bedrijf en MKB. MeanderGroep Zuid-Limburg en VIRO zijn daarmee de opvolgers van Enexis en Imagro, de winnaars van 2016.
28/06/2017
Verbreding A2 essentieel voor Limburg en Brabant!
Negatief besluit A2 programmaraad Smartwayz onbegrijpelijk Om de files op de A2 Weert-Eindhoven tegen te gaan zou de A2 zo snel mogelijk verbreed moeten worden. Alleen dan zal de economische slagader van Limburg beter doorstromen. Alle partijen zijn zeer verbaasd over dit verder vertragende besluit en ze roepen de Tweede Kamerleden dan ook op om nu door te pakken richting een
22/05/2017
Tussenstand verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2017
Om jongeren te binden, boeien en gericht te benutten voor de Limburgse arbeidsmarkt zet de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) zich -in samenwerking met MKB-Limburg, LED en Keyport2020- in om jong talent te laten zien welke prachtige bedrijven en carrièremogelijkheden er in onze provincie zijn. Door o.a. de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg presenteren bedrijven zich aan studerend Limburg en hun omgeving.
15/05/2017
Limburgse investeringsagenda
Onder de titel: "Limburg maakt Nederland groter", hebben wij vandaag namens Ondernemend Limburg (LWV, MKB-Limburg en LLTB) een investeringsagenda aangeboden aan de Limburgse kamerleden waarmee de rijksoverheid een impuls kan geven om de kracht van Limburg te versterken en uit te bouwen. Wij baseren dit op een innovatieve economie, een inspirerende leefomgeving en onze internationale ligging.
12/05/2017
Limburgse werkgevers blijven investeren in talent-ontwikkeling medewerkers
De aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker blijft nog steeds achter. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2017, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie. De werkgevers investeren in talentontwikkeling vooral door het aanbieden van
16/03/2017
LWV blij met duidelijke keus voor stabiel Nederland
De LWV deelt de mening van VNO-NCW en is blij dat de verkiezingsuitslag een duidelijke wens uitdrukt voor een stabiel Nederland te midden van een onrustige wereld. LWV vraagt het nieuwe kabinet in te zetten op meer ruimte voor ondernemerschap voor een sterke, duurzame, inclusieve economie met kansen voor iedereen.
15/02/2017
Ondernemers: schadevergoeding stuw Grave noodzakelijk
Ondernemers uit Zuidoost-Nederland roepen de minister van Infrastructuur en Milieu op om een compensatiemogelijkheid voor bedrijven te activeren door een noodfonds of compensatieregeling. De schade door de aanvaring bij de stuw van Grave kan niet tot het normale bedrijfsrisico gerekend worden en viel bovendien veel
19/01/2017
LWV en EVO Fenedex opgelucht dat aanleg tijdelijke breuksteendam op schema ligt
​Naar verwachting is vanaf maandag 8.00 uur beperkte scheepvaart mogelijk tussen Grave en Sambeek. Vanaf dinsdag zal dan het scheepvaartverkeer op gang komen volgens opgave van Rijkswaterstaat.
11/01/2017
Bedrijfsleven hard geraakt door stremming Stuw Grave!
​Door een aanvaring met de stuw bij Grave is de belangrijkste vaarweg naar het zuiden gesloten vanaf 29 december vorig jaar. Per jaar passeren hier ca. 9000 schepen, kijkend naar normale werkweken komt dit neer op ruim 200 schepen per week. De goederen op deze schepen kunnen nu niet op de plaats van bestemming komen zonder om te varen of een ander vervoersmiddel te gebruiken. Indien deze bedrijven zouden besluiten om bijvoorbeeld over te stappen op wegvervoer ontstaan nog veel grotere maatschappelijke problemen.
25/10/2016
Voerendaal mkb-vriendelijkste gemeente van Limburg
Voerendaal is door ondernemers verkozen tot meest mkb-vriendelijke gemeente van Limburg. Burgemeester Wil Houben ontving de prijs vandaag uit handen van LWV-directeur Wim Weijnen, Leendert-Jan Visser, algemeen directeur MKB-Nederland en Peter Hagemans, adjunct-directeur MKB-Nederland.
20/09/2016
Begroting legt goed fundament voor nieuwe investeringen
De LWV is met VNO-NCW van mening dat waar onze economie weer het groeipad heeft ingeslagen, er niet gewacht moet worden tot na de verkiezingen in maart 2017, maar er nu alles aan gedaan moet worden om dit groeitempo vol te houden. Volgens LWV-directeur Wim Weijnen geldt dit heel nadrukkelijk in Limburg voor
15/09/2016
Monique Princen nieuwe voorzitter Ondernemend Limburg
​Het federatiebestuur van Ondernemend Limburg heeft op 12 september jl. Monique Princen benoemd tot voorzitter van Ondernemend Limburg. Ondernemend Limburg is een federatieve samenwerking tussen de drie grootste werkgeversverenigingen van Limburg. Dat zijn LWV, MKB-Limburg en de LLTB.
14/07/2016
Werkgevers halen eerste deel Banenafspraak
In 2015 zijn 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers in de marktsector namen er daarvan maar liefst 15.604 voor hun rekening. Dat is fors boven het afgesproken aantal uit de Banenafspraak van 6.000 in 2015. Aart van der Gaag, commissaris van het project 'Op naar de 100.000 banen': "Dat we dat afgesproken aantal zouden halen komt niet als
05/07/2016
Nieuwe directeur LWV
Huub Narinx wordt per 1 december 2016 benoemd als nieuwe directeur van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). De heer Narinx (58) volgt Wim Weijnen op die per 1 januari 2017 met pensioen gaat. Hiervoor heeft Huub Narinx diverse management functies bekleed in zowel het private als het publieke domein.
16/06/2016
’Next Level’ als nieuw perspectief voor Nederland.
Nederland staat in de wereldtop qua economische prestaties, ondernemerschap, maar ook waar het gaat om geluk, child well being en duurzaam ondernemen. Maar we staan als land ook op een belangrijk kruispunt. Vraagstukken dienen zich aan over veiligheid, de veranderingen in verdienmodellen, verstedelijking, de werkloosheid, de druk op grondstoffen, de omslag in de
14/04/2016
Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg
Op 14 april 2016 huldigde de LWV de 2 provinciale winnaars van de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg. Doel van dit maatschappelijk project is om de aantrekkingskracht en carrièremogelijkheden van het Limburgse bedrijfsleven onder de aandacht te brengen van studenten, starters en jong talent.
17/02/2016
Limburgse ketenpartners onderschrijven Marktvisie
Limburgse bouwpartners verenigd in het Platform Ketensamenwerking Zuid hanteren voortaan de Marktvisie als leidraad voor hun samenwerking. Dat besloten de partners van het Platform –bouwers, installateurs, woningbouwcorporaties en provinciale overheid- tijdens hun startconferentie in Roermond op 17 februari. Limburg is de eerste provincie in ons land die de Marktvisie ondertekent.
15/02/2016
Henk van Hoof aanjager van de Banenafspraak in Limburg
Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk van Hoof is benoemd tot Aanjager van de Banenafspraak. De Banenafspraak is gemaakt in het Sociaal Akkoord van april 2013 en is bedoeld om 100.000 mensen met een arbeidsbeperking een plek te geven in het reguliere bedrijfsleven. Ook in Limburg wordt hier uitvoering aan gegeven en zijn inmiddels veel bedrijven actief.
20/01/2016
Nederland maakt, óók in Limburg!
Er moet de komende jaren vol worden ingezet op investeringen in research & development (R&D), omdat dit cruciaal is voor de Nederlandse industrie. Op de vandaag gehouden landelijke 'Dag van de Industrie' wordt het belang van industrie en industriële waardeketens voor onze internationale positie nogmaals benadrukt. De kern van het hieraan ten grondslag liggende rapport
09/12/2015
‘Oneerlijke concurrentie overheden nu echt stoppen'
​Het kabinet moet een einde maken aan de oneerlijke concurrentie door overheden. Ondernemers worden uit de markt geduwd, omdat de Wet markt en overheid die hen zou moeten beschermen, niet werkt. Dat blijkt uit het Zwartboek Wet markt en overheid, dat voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland mede namens VNO-NCW overhandigt aan de Kamerleden Ziengs (VVD) en Verhoeven (D66).
15/09/2015
‘Focus op economie nu doorzetten’
Werkgevers positief over de begroting die het kabinet vandaag presenteert. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting van 5 miljard euro vinden de ondernemersorganisaties een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen.
11/03/2015
Zekerheid over aanleg buitenring goed voor ondernemers
De Raad van State heeft besloten dat Limburg de rondweg Parkstad Limburg aan mag leggen. Dit besluit zorgt ervoor dat de onzekerheid voor ondernemers over het wel of niet doorgaan van de buitenring nu van de baan is.
11/03/2015
7 bedrijven tekenen samenwerkingsovereenkomst SILVER project
7 bedrijven hebben op woensdag 11 maart 2015 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het SILVER project. Gedeputeerde Bert Kersten ontvangt de bedrijven bij de Provincie en is tevens een van de initiatiefnemers van het project. Samen met Jan Zuidam, voorzitter LWV, en Bart Tonnaer, sectormanager duurzaamheid en samenleving RVO.nl, worden de ondertekeningen officieel gemaakt.
04/03/2015
Werkgevers willen krachtige economische samenwerking in Noord-Limburg
De economie van Noord–Limburg moet versterkt worden middels een triple helix samenwerking die ervoor zorgt dat economische ontwikkelingen gestimuleerd kunnen worden. Werkgevers van Noord-Limburg hebben een Economisch Manifest opgesteld waar de 10 belangrijkste actiepunten voor de regio worden benoemd.

 Meer berichten...

Berichten 2018
Berichten 2017
Berichten 2016
Berichten 2015