U bevindt zich hier:
Home  >  Publicaties  >  In de media

Skip Navigation Linksindemedia

                                                                                                   

 LWV in de media

15/09/2020
Ondernemers positief over koers om investerend uit de crisis te komen
'Deze Rijksbegroting helpt Nederland investerend uit de crisis te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds, de nieuwe investeringskorting (BIK) en tal van andere maatregelen geven vertrouwen.'
07/09/2020
‘Groeifonds belangrijke stap voor duurzamer en sterkere economie’
'Het nieuwe Nationale Groeifonds van 20 mld. euro is een belangrijke stap voor een sterkere en duurzamere economie en investeringen in de toekomstige welvaart en het welzijn van alle Nederlanders.' Dat zeggen LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het vandaag gepresenteerde plan van de Ministers Hoekstra (Fin) en Wiebes (EZK).
28/08/2020
Ondernemers: ‘Derde noodpakket goede basis komende maanden’
'Met het derde noodpakket ligt er een goede basis voor de komende maanden.' Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de maatregelen die het kabinet zojuist heeft gepresenteerd.
25/08/2020
Circulaire Economie leeft bij ondernemers in Limburg
Dit blijkt een de interessante resultaten die de Limburgse Werkgevers Vereniging opgehaald heeft uit een enquête onder haar leden. Dat circulair verantwoord ondernemen kansen biedt spreekt inmiddels voor zich aangezien veel ondernemers inmiddels een actieve duurzaamheidsstrategie hanteren of een ambitie hiertoe hebben. Ondernemers zijn zich ervan bewust dat Circulaire Economie, oftewel het in de kringloop houden van materialen en grondstoffen, hier een onderdeel van is. Uit de enquête blijkt dat er wel nog de nodige aandacht gegeven moet worden aan de uitvoering. De LWV gaat hierdoor aan de slag met Limburg Circulair en Afvalvrij!
14/08/2020
De Limburgse Werkgevers Vereniging roept gemeenten op de ondernemerslasten niet te verhogen
In een brief aan de gemeenten roept de LWV op om de ondernemerslasten niet te verhogen. Alle gemeenten in Limburg zijn op dit moment bezig met hun begroting voor het volgende jaar. In deze pittige tijden zal het voor veel gemeenten waarschijnlijk moeilijk zijn hun begroting rond te krijgen. De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) dringt erop aan om eventuele gaten in de begroting niet op te vullen door de lasten voor ondernemers te verhogen.
07/08/2020
Ondernemersorganisaties: voor vermijden van een tweede coronagolf zijn duidelijke landelijke preventieve maatregelen nodig
Ondernemersorganisaties LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland zijn evenals het kabinet zeer bezorgd dat het Coronavirus de ruimte wordt gegeven van een nieuwe gevaarlijke opmars. 'Een tweede golf is desastreus voor de economie; het zal honderd duizenden mensen hun baan kosten.
23/07/2020
‘Tweede opleving virus voorkomen: houd je aan de coronaregels’
LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland roepen iedereen, zowel ondernemers als consumenten, op om zich aan de RIVM-regels en alle vastgestelde sectorprotocollen te houden. Ook zou iedereen zich zo snel mogelijk moeten laten testen bij klachten. Zo kan een nieuwe opleving van het coronavirus worden voorkomen.
20/07/2020
Om uit de crisis te komen is meer nodig dan het huidige steunpakket van de overheid. Ondernemer bereid te investeren echter omzetverlies dreigt.
Dankzij een combinatie van overheidssteun en aanpassingsvermogen wordt naar verwachting door veel ondernemers de coronacrisis doorstaan. Dit vergt veel investeringen en inventiviteit. Ondanks deze inspanningen wordt rekening gehouden met omzetverlies. Er moet meer gekeken worden naar maatwerk en naar de opvolgfase van de financiële maatregelen die de overheid getroffen heeft. De economie moet weer op gang getrokken worden. Dat blijkt uit een enquête die de Limburgse Werkgevers Vereniging gehouden heeft onder haar leden.
30/06/2020
LWV neemt deel aan de Challengegroup Maastricht Aachen Airport
Sinds vorige week neemt de LWV, namens het Limburgse Bedrijfsleven, plaats in de challengegroup Maastricht Aachen Airport. In deze challengegroep wordt de nieuwe overlegstructuur voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven besproken. In het overleg, geleidt door Pieter van Geel, zitten afgevaardigde van de politiek, omwonenden en namens het bedrijfsleven, de LWV.
30/06/2020
LWV: 'Dringend aanpassingen in economisch noodpakket nodig'
'Het tweede economische noodpakket is heel goed, toch komen er steeds meer weeffouten boven water die dringend reparatie verdienen.' De ondernemersorganisaties pleiten verder voor enkele wijzigingen in de NOW 2.0 waardoor seizoenbedrijven beter geholpen zijn. LWV staat hier volledig achter.
29/06/2020
Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen
Hoort je onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heb je moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je vanaf 30 juni 2020 12.00 uur t/m 30 oktober de TVL-subsidie aanvragen.
24/06/2020
Onvoldoende draagvlak voor afschaffen geborgde waterschapszetels
Maandag 22 juni besprak de Tweede Kamer het rapport dat de Commissie Boelhouwer schreef over geborgde zetels bij de waterschappen. De Commissie adviseerde om deze zetels af te schaffen, maar als bedrijfsleven adviseerden we de Kamer om dit advies naast zich neer te leggen. Het bedrijfsleven is dan ook blij dat een ruime Kamermeerderheid onze zienswijze deelt.
27/05/2020
‘Laat grotere mkb- en familiebedrijven niet in de kou staan met de vaste lasten’
'Het tweede noodpakket om ondernemers door de coronacrisis te helpen is goed. Alleen de vergoeding voor de vaste lasten -de zogeheten TVL-regeling- is te beperkt voor veel grotere mkb- en familiebedrijven in de gesloten en daaraan toeleverende sectoren. Ook dreigen onterecht allerlei bedrijven buiten de boot te vallen.'
20/05/2020
Goed dat noodpakket wordt verlengd, maar gesloten sectoren nog onvoldoende geholpen
Het is een goede zaak dat het corona-noodpakket voor ondernemers met drie maanden wordt verlengd en wordt verbeterd met onder meer ondersteuning voor de vaste lasten. Wel is de nieuwe (TVL MKB) regeling die hiervoor is ontwikkeld te beperkt
19/05/2020
Ondernemers positief over doorzetten versoepelingen, maar meer was mogelijk
Ondernemersorganisaties LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet de geplande opening van een aantal sectoren per 1 juni doorzet. Wel hadden ze gehoopt op enkele extra versoepelingen. Dat zeggen ze in reactie op de persconferentie van minister-president Rutte en minister De Jonge
06/05/2020
Ondernemers blij met gevraagde opening economie in fases
Ondernemers zijn verheugd dat het kabinet in meerdere stappen verschillende sectoren in de economie weer wil openstellen. ’Dit biedt veel ondernemers weer perspectief en we benadrukken al enkele weken dat zo’n stapsgewijze aanpak kan, als iedereen zich aan de 1,5 meter afstand en de hygiënevoorschriften houdt. We
29/04/2020
LWV versterkt Euregionale ketens met SWE
Nu de Corona crisis in volle kracht toeslaat en productieketens dreigen stil te vallen, hebben bedrijven betrouwbare partners nodig. Ook na de crisis, wanneer de economie zo snel als mogelijk weer op volle kracht moet draaien, wordt verwacht dat bedrijven hun logistieke ketens grondig zullen heroverwegen. Vijf werkgeversorganisaties uit de Euregio Maas-Rijn gaan mee op zoek naar partners in de logistieke ketens van de wederzijdse leden.
24/04/2020
Fiscaal pakket Vijlbrief belangrijke steun in rug ondernemers
Staatssecretaris Vijlbrief heeft vandaag een fiscaal pakket gepresenteerd om ondernemers verder te ondersteunen. 'Vijlbrief laat hiermee zien dat hij goed oog heeft voor de liquiditeitsproblemen van bedrijven in deze crisis en bereid is waar nodig aanvullende maatregelen te nemen'. Niettemin zouden de voorgestelde maatregelen aan effectiviteit kunnen winnen, bijvoorbeeld door de coronareserve te combineren met uitbreiding van de verliesverrekeningsregels en bestaande gevallen te ontzien bij de Wet op excessief lenen.
22/04/2020
LWV zeer verheugd met extra loonsteun
De lobby die de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) samen met VNO-NCW heeft opgezet om ook concerns met noodlijdende dochterbedrijven gebruik te kunnen laten maken van de NOW-regeling, is geslaagd. Door de vele contacten met haar leden gedurende de afgelopen weken kwam veelal naar voren dat goedlopende concerns met niet goed draaiende dochterbedrijven
21/04/2020
Begrip, maar ook klemmende opgave om aan economie te werken
Het is een ongelooflijk moeilijk dilemma waarvoor het kabinet staat, namelijk enerzijds de wens om de samenleving weer te openen terwijl dan anderzijds het risico levensgroot is dat het virus weer oplaait. Maar er is ook een oplopende frustratie bij ondernemers over onvoldoende erkenning van de schrijnende economische
10/04/2020
1,8 Miljoen subsidie voor project Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo
​Ondernemend Venlo heeft samen met haar projectpartners de LWV, de gemeente Venlo en Rabobank Venlo een subsidie toegekend gekregen voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen van ruim 1,8 miljoen Euro. De subsidie wordt verstrekt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en door de Provincie Limburg.
26/03/2020
Impact coronacrisis zeer groot op bedrijfsleven in Limburg
MKB-Limburg en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) hebben samen met Parkmanagement Midden-Limburg, de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) en Ondernemend Venlo een onderzoek laten uitvoeren naar de impact van het coronavirus COVID-19 op het bedrijfsleven in Limburg.
17/03/2020
Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen
Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet,' dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het zojuist gepresenteerde pakket extra maatregelen. Ook de LWV sluit zich hierbij aan. LWV-voorzitter Giel Braun: "De komende dagen moeten we met elkaar
12/03/2020
4 Corona-scenario’s met maatregelen
Omdat de nood nu hard oploopt bij veel ondernemers hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor vier scenario's uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het Corona-virus beheersbaar blijven. De scenario's lopen uiteen van een tijdelijke situatie tot het ondenkbare met langdurige en grootschalige uitval in grote delen van de economie. Veel van de
04/03/2020
Coronavirus: Bedrijfsleven alert maar geen paniek
Uit een enquête die de LWV deze week onder haar leden heeft uitgezet blijkt dat veel ondernemers zich voorbereid hebben om hun bedrijf/medewerkers te beschermen tegen het Coronavirus. Maar liefst 68% van de respondenten heeft maatregelen genomen, variërend van extra zeepdispensers (41%) tot beleid bij begroeting (34%) en het annuleren van buitenlandse trips (34%). 26% heeft medewerkers de mogelijkheid geboden om thuis te werken.
24/01/2020
Arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om evenwichtige oplossingen
​De LWV deelt met commissie Borstlap dat doorgeslagen flex om oplossingen vraagt, maar tijdelijk werk en ondernemerschap zwaarder belasten is niet de route. Het is niet juist ondernemers gelijk te behandelen als andere werkenden, terwijl zij bestaansrisico's geheel voor eigen rekening nemen. Goed te
09/01/2020
Brabant, Zeeland en Limburg slaan handen ineen voor prioritering infrastructuur
​Met een gedeelde visie op infrastructuur in Zuid-Nederland willen VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) samen met de betrokken provincies de bereikbaarheid van de regio versterken. De ondernemingsverenigingen bespraken deze gedeelde visie onlangs tijdens een overleg met gedeputeerden van de provincies Zeeland, Brabant én Limburg.
08/01/2020
Ondernemend Limburg: ‘Stop het doemdenken, we staan er sterk voor!’
Ondernemend Limburg bestempelt 2020 als het jaar van de extra versnelling. Dit betekent niet alleen een tandje erbij voor de ondernemers, maar ook voor de verschillende overheden. Deze overheden zorgen namelijk voor de randvoorwaarden. 'De Limburgse economie staat er in algemene zin goed voor, maar we zijn nooit klaar. De politiek staat aan de lat en daarover blijven we in gesprek', stelt Léon Faassen, voorzitter van Ondernemend Limburg.
19/12/2019
LWV roept ondernemers op lokale PFAS problemen te melden!
LWV roept samen met landelijke organisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op om lokale problemen met betrekking tot PFAS te melden. De ondernemingsorganisaties hebben met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken om samen met lokale partijen een aantal hardnekkige knelpunten te helpen oplossen.
04/12/2019
Maak van UBO-register geen telefoonboek voor criminelen!
​Gegevens van aandeelhouders worden geregistreerd in een UBO-register. Vooral voor familiebedrijven kan dit grote consequenties met zich meebrengen. "Zij vrezen een soort telefoonboek voor criminelen", aldus Giel Braun, voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging/LWV.

 Meer berichten...

Berichten 2020
Berichten 2019