Home
Ledennet
Contact     Zoek
Verdergaan naar hoofdinhoud

Over de LWV

Home > Over de LWV > Lobby > default

 Lobby


De LWV kan voor elke ondernemer, zowel individueel als collectief, een krachtige vuist maken. En niet alleen over regionale zaken. De LWV heeft immers een belangrijke stem bij
VNO-NCW, de belangrijkste spreekbuis en belangenbehartiger van het Nederlandse bedrijfsleven. De lobby van de LWV richt zich voornamelijk op 4 thema’s die voor alle ondernemingen in onze provincie van belang zijn, namelijk bereikbaarheid, ruimte voor bedrijven, kennis en duurzaamheid. Mede dankzij de LWV zijn en de afgelopen jaren veel zaken gerealiseerd en wordt er voor nieuwe ontwikkelingen gelobbyd.


Bereikbaarheid
- Ondertunneling en verbreding A2
- Aanleg A73
- Upgrading N280
- Aanleg buitenring Parkstad

Ruimte
- LWV Parkmanagement voor behoud en verbetering van de kwaliteit van Limburgse bedrijventerreinen
- Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen via Limburg Herstructureert Bedrijventerreinen (LHB)

Kennis

Op de arbeidsmarkt zijn er twee belangrijke trends zichtbaar.

1. Op middellange termijn zal er sprake zijn van een structureel tekort aan mensen als gevolg van o.a. de demografische ontwikkeling.
2. Bedrijven verplaatsen arbeidsintensieve productieprocessen naar lage lonen landen, terwijl ze aan hun medewerkers in ons land steeds hogere eisen stellen met betrekking tot kennis en vaardigheden.

Kortom, er is sprake van zowel een kwantitatief als een kwalitatief probleem. De LWV wil inspelen op deze trends:
- Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen dmv onder meer Bureau Werk & Stage.

Duurzaamheid
Symbiose in Limburg Versnellen en Realiseren (SILVER) is een totaal nieuwe aanpak, een nieuwe methode, om innovatie in de industrie te versnellen. Met het SILVER project introduceren LWV, Provincie Limburg en AgentschapNL het Britse Industriële Symbiose Instrument NISP in Nederland. De aanpak blinkt uit in eenvoud en gaat helemaal back to basics: breng zoveel mogelijk bedrijven uit alle sectoren in quick-win workshops bij elkaar. Meer informatie>>