Home
Ledennet
Contact     Zoek
Verdergaan naar hoofdinhoud

Over de LWV

Home > Over de LWV > Leden > default

 Leden

 
Dertienhonderd leden
De LWV kent ruim dertienhonderd leden. Zij sturen meer dan 1000 bedrijven aan met gezamenlijk ruim 120.000 werknemers.

Kringen
Betrokkenheid van de LWV bij zaken die regionaal spelen is van groot belang. Door te kiezen voor een indeling van de provincie in regio's, de zogenaamde kringen, staat de LWV dicht bij de leden en de problematiek op regionaal niveau. Hierdoor heeft de LWV een goed totaaloverzicht van zaken die in de provincie Limburg spelen en kan zij ook op regionaal niveau haar stem laten horen.
Elke LWV-kring heeft een eigen bestuur. De voorzitters van deze besturen hebben zitting in het algemeen bestuur van de LWV.

Over Limburg verspreid zijn er 3 kringen:
Studieclubs
Zo'n 750 LWV-leden zijn ook lid van een LWV-studieclub. Deelname aan de studieclubs is exclusief en gratis voor leden van de LWV. Deelname aan een studieclub vergroot het clubgevoel en wordt door de deelnemers als zeer waardevol ervaren.