U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
20/11/2019
Unieke samenwerking overheid en bedrijfsleven op bedrijventerrein Willem Alexander in Roermond.

De bedrijven aan het water op havenbedrijventerrein Willem-Alexander (WA)  in Roermond en de  gemeente Roermond, Waterschap Limburg en Provincie Limburg werken de komende maanden samen aan een voorstel in het kader van klimaatbeleid. Zij gaan het komende halfjaar na of hun afzonderlijke investeringsgelden kunnen worden gecombineerd, zodat alle bedrijven beter beschermd worden tegen een gevolg van de klimaatverandering: het risico van overstroming.
Willem Alexander.jpg
De kans die er ligt is dat deze bedrijven juist potentieel veel kunnen bijdragen aan het terugdringen van CO2 uitstoot om de klimaatverandering te beperken. Dat kan o.a. door hun wegtransport vergaand te vervangen door (duurzaam aangedreven) binnenvaart. Daarom wordt nu samen uitgezocht of overal kades gerealiseerd kunnen worden, die zowel beter beschermen tegen hoog water, als de overslag van goederen van en naar binnenvaartschepen mogelijk maken.

Dat geeft de bedrijven daarmee de ruimte om, met minder risico van overstroming, hun investeringen te plannen in de verdere uitbouw van hun 'circulaire' activiteiten, waarmee ook CO2 uitstoot wordt beperkt. Zo leveren bedrijven als Smurfit Kappa Papier Recycling, Menten Metaalrecycling en STRABAG respectievelijk gebruikt papier, -metaal en -asfalt als grondstoffen aan bedrijven in de omgeving. Zij onderzoeken ook of onderlinge uitwisseling van 'warmte' mogelijk is, of levering daarvan aan omliggende woningen die van het aardgas afgekoppeld worden. SIF maakt fundamenten voor de bouw van windmolens op zee, de essentiële schakel in onze nationale energietransitie.

De partijen hebben afgesproken dat uiterlijk 31 maart a.s. duidelijk moet zijn of deze unieke gecombineerde privaat/publieke inzet met zoveel verschillende partijen daadwerkelijk tot realisatie kan worden gebracht.

http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/shake%20hands.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 21-11-2019 8:44 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 21-11-2019 8:47 door Sandra Litjens