U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
17/11/2019
De toekomst van MAA staat niet ter discussie

​LWV-directeur Huub Narinx onderschrijft in een brief aan de Statenleden van de Provincie Limburg het belang van Maastricht Aachen Airport.

Na het vertrek van de exploitant is de discussie over Maastricht Aachen Airport opeens weer actueel. Liever gezegd, tegenstanders maken van de gelegenheid handig gebruik om via de media te pleiten voor sluiting of op zijn minst inkrimping. Zelf was ik als directeur van de LWV aanvankelijk niet voornemens me te mengen in de discussie. Simpelweg omdat de toekomst van MAA niet ter discussie staat. Helaas denken de tegenstanders van onze Zuid-Limburgse luchthaven daar anders over en is het tijd voor een tegengeluid vanuit het perspectief van de Limburgse ondernemers. 

Vijf jaar geleden is op basis van degelijk onderbouwd onderzoek door de Provincie Limburg met steun van een overgrote meerderheid Provinciale Staten besloten om MAA open te houden en te laten doorgroeien naar een winstgevend bedrijf. Rekening houdend met het woon- en leefklimaat. Inclusief financiële steun ja, zoals vrijwel elke luchthaven in Nederland en Europa alleen kan bestaan met overheidssteun. Een luchthaven behoort tot de basisinfrastructuur en die kost geld. Net als een weg of treinspoor. Een uitgebalanceerd besluit in 2014 waarbij het vertrek van de later ingestapte exploitant niet terzake doet. De Provincie heeft die rol overgenomen en is van plan het ingezette beleid voort te zetten. Punt uit, zou ik zeggen, geen reden om te gevoerde discussie te heropenen.

Nu tegenstanders van MAA met sterk gekleurde rapporten van een aantal economen en matig onderbouwd cijfermateriaal de poten onder het vliegveld willen wegzagen, is de tijd rijp om te reageren. Niet om in een polemiek te belanden met dezelfde economen en tegenstanders die de luchthaven wegzetten als een 'bodemloze put'. Ik ben geen econoom en weet dat cijfers en rapporten altijd verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. De vervoersontwikkelingen op MAA zijn in 2019 beter dan ooit. Ik begrijp dat er nu zelfs zwarte cijfers geschreven worden in de exploitatie.

Nee, ik wil namens de overgrote meerderheid van onze ruim 950 lid-bedrijven, ondernemers dus, nog een keer het belang van een regionale luchthaven schetsen. Bottom-line van mijn betoog: Maastricht Aachen Airport is en blijft van wezenlijk belang voor de Limburgse economie, voor het vestigingsklimaat in Limburg. De luchthaven is onderdeel van een ecosysteem dat zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld. Kijk naar de internationale campussen met de tienduizenden banen, het medische cluster met internationale aansprekende ondernemingen, VDL NedCar, de logistieke dienstverleners, de callcenters, de plannen voor de Einstein-telescoop. Economische kartrekkers in een provincie die geldt als logistieke hotspot nummer één van Nederland. Ondernemingen voor wie de supply-chain de backbone is. 

Een luchthaven is in deze context onmisbaar, want een economie floreert enkel en alleen bij een goede bereikbaarheid, voorwaarde nummer één voor een goed vestigingsklimaat. 

Wilt u er cijfers bij? Tegenstanders mogen de werkgelegenheid op en rond MAA als mager kwalificeren, het gaat wel om ongeveer 430 directe banen en naar schatting een kleine 1500 arbeidsplaatsen bij de bedrijven die direct of indirect afhankelijk zijn van MAA. Op Aviation Valley werken inmiddels meer dan 5000 mensen. Vooral bij bedrijven die zich juist in deze regio hebben gevestigd vanwege de uitstekende bereikbaarheid. Op de luchthaven zelf groeien de onderhoudsbedrijven, aangejaagd door een uitstekende nieuwe opleiding MBO luchtvaarttechniek bij het Vista college. Met de komst van Corendon heeft ook het vakantieverkeer een impuls gekregen. Fijn voor de ongeveer 1,5 miljoen mensen die MAA binnen dertig minuten per auto kunnen bereiken. En wellicht een mooi uitgangspunt om inkomend toerisme te stimuleren. De infrastructuur is er en MAA ligt precies midden in een aantrekkelijke toeristische regio. 

Nog enkele puntjes uit het E'Til-rapport, aangevuld met recent feitenmateriaal: 75 procent van de Limburgse ondernemers voorziet negatieve gevolgen bij de sluiting van MAA, één procent voorziet positieve effecten. Tussen de 10 en 16 procent van de Limburgse bedrijven maakt méér omzet door MAA. De bijdrage aan het bruto nationaal product van Limburg is becijferd op ruim 100 miljoen euro per jaar. Van de binnenkomende vracht is 65 procent bestemd voor de euregio. Voor meer cijfers verwijs ik graag naar het rapport.

Samenvattend: Maastricht Aachen Airport is wel degelijk van belang voor het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling van Limburg. De LWV vindt niet dat de discussie hierover elke vijf jaar moet worden herkauwd. Aan de andere kant betekent het ook dat er niet getornd mag worden aan leefbaarheid en milieuafspraken. Overigens zou sluiting van MAA betekenen dat de Limburgse vakantiereizigers naar Schiphol of een andere luchthaven moeten reizen en de Limburgse luchtvracht in belangrijke mate naar Luik verplaatst. Wat betekent dat voor het milieu en de extra overlast die het Heuvelland gaat ondervinden? Wij zijn niet voor nachtvluchten en ook wij begrijpen dat uitstoot van stikstof en CO2 gereguleerd moeten worden. Het gaat om een goede balans tussen economie, milieu en leven. Laat ons daarover in overleg blijven en samenwerken, maar zet niet de toekomst van Maastricht Aachen Airport op het spel.

http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/vuur%20maken.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 18-11-2019 20:47 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 4-12-2019 12:24 door Sandra Litjens