U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
30/09/2019
Last van de PAS? Laat het ons weten!
De uitspraak van de Raad van State omtrent het PAS heeft enorme gevolgen voor onze economie.  Miljarden aan investeringen staan stil, alleen al voor Limburg betreft het meer dan 1500 projecten variërend van woningbouw, agrarisch tot infrastructurele werken. De impact op onze samenleving is enorm.
 
Naast het landelijke meldpunt Stikstof van VNO-NCW vernemen wij graag (lwv@lwv.nl) of projecten van jou getroffen zijn door de uitspraak en of je verwacht hier snel weer mee verder te kunnen?   
 
10 puntenplan gelanceerd om de impasse te doorbreken 
'De neerslag van stikstof heeft een bemestend effect op onze natuur, waardoor Europees beschermde soorten in het gedrang komen. Daar zijn structurele oplossingen voor nodig. Ondertussen kan het niet zo zijn dat woonwijken, spoorwegen, sportvelden en groene projecten als windmolens niet worden aangelegd door de PAS-uitspraak. Nederland moet dan ook per direct van het verstikkende stikstofslot door onder meer vergunningsvrijstellingen,' volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. De ondernemingsorganisaties doen daarom vandaag -vooruitlopend op de Commissie Remkes- tien voorstellen om Nederland van het slot te halen. Ook doen ze voorstellen voor structurele oplossingen waarbij natuur en economie in balans worden gebracht.  

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: 'Ons woningbouwbeleid, de aanleg van nieuwe infrastructuur en de totale verduurzaming van Nederland moet van het slot. Het is toch niet uit te leggen dat allerlei projecten die de ecologische footprint van ons land aantoonbaar verkleinen, zoals de aanleg van windmolens en schonere fabrieken, nu niet door kunnen gaan. Daarnaast vallen bovendien 18.000 projecten stil, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien. Daarom doen we vandaag deze voorstellen voor spoedmaatregelen die snel kunnen in gaan en direct soelaas bieden voor de meeste projecten.'  

Integraal
Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland: 'We kijken te smal naar het stikstofprobleem volgens veel experts. Daarom moeten we werken aan een integraal en beter natuurbeleid voor de lange termijn. Maar voor de korte termijn moeten we eerst voorkomen dat de halve Nederlandse economie stilvalt met wegen die niet worden aangelegd, bouwvakkers die thuis komen te zitten en gemeenten die geen huizen laten bouwen voor starters. Ik hoor trouwens van ondernemers dat sommige gemeenten te pas en te onpas de PAS-uitspraak gebruiken. Misschien uit onwetendheid of voorzichtigheid, maar in elk geval zonder duidelijkheid dat een besluit met stikstof te maken heeft.' 
 

De belangrijkste maatregelen uit het tienpuntenplan
Volgens de ondernemingsorganisaties moeten voor de korte termijn projecten worden vrijgesteld die alleen tijdens de bouw leiden tot stikstofuitstoot. Ook moet de al eerder ontwikkelde drempel van 1 mol stikstof (per ha/per jaar) worden ingevoerd voordat een vergunning nodig is. Daarnaast moet per direct de mogelijkheid in de Habitatrichtlijn worden benut om projecten te laten doorgaan als er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn. Bijvoorbeeld bedrijfsinvesteringen die leiden tot een lagere milieubelasting of de bouw van woningen voor starters op de woningmarkt. Lokale overheden mogen daarnaast in de tussentijd de PAS-uitspraak niet misbruiken om over de band van het stikstofbeleid andere doelen te bereiken. Ook halvering van de veestapel moet geen doel op zich zijn. Het gaat om vermindering van de uitstoot vanuit de veehouderij en daar zijn al allerlei mogelijkheden toe. Onze landbouwsector is juist zeer efficiënt en de sector werkt al hard aan innovaties die helpen de uitstoot van stikstof te verminderen. Bovendien is deze belangrijke sector nauw verweven met andere economische sectoren zoals de levensmiddelenindustrie. Voor de lange termijn pleiten de ondernemersorganisaties voor een herijking van het natuurbeleid, zodat de te eenzijdige focus op stikstof wordt vervangen door een veel meer integrale benadering waarin klimaat, droogte en andere belangrijke factoren beter worden meegewogen.

Tien punten
Zie hieronder in de bijlage de tien belangrijkste punten van VNO-NCW en MKB-Nederland om uit de impasse te komen. De organisaties hebben deze oplossingen ook aangedragen bij het Adviescollege van de heer Remkes en zien met smart uit naar de aanbevelingen van de commissie. 'Nederland kan niet langer wachten,' aldus de ondernemersorganisaties. 'Elke seconde telt.'

PAS 10 punten plan.pdf


VNO-NCW heeft een taskforce Stikstofproblematiek ingesteld, de doelstelling is om bedrijven te informeren en naar oplossingen te zoeken. Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van de uitspraak maar de informatie die beschikbaar is staat hier in een FAQ weergegeven.

1908_infoblad_faq_pas.pdf 
http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/duurzaam-1.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 27-8-2019 8:23 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 20-1-2020 15:26 door Sandra Litjens