U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
19/12/2018
Afspraken loondoorbetaling bij ziekte belangrijke stap vooruit
​Na een jarenlange lobby is dit een flinke stap in de goede richting voor kleine bedrijven.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland over de afspraken met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht bij ziekte die vandaag in Den Haag zijn gepresenteerd. Volgens de ondernemingsorganisaties beperkt dit pakket de risico’s voor ondernemers en maakt het voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper.

Kleine bedrijven ontlasten
De afspraken, die worden vastgelegd in wet- en regelgeving en een convenant met verzekeraars, moeten met name kleine bedrijven ontlasten. Ondernemers krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming in de kosten. Minister Wouter Koolmees trekt daar op jaarbasis 450 miljoen euro voor uit. Zodra het systeemtechnisch mogelijk is om het onderscheid te maken, krijgen alleen bedrijven tot 25 medewerkers nog compensatie in de vorm van een lagere (Aof)premie.  

Advies bedrijfsarts leidend
Belangrijk is ook, vinden de ondernemingsorganisaties, dat het medisch advies van de bedrijfsarts wettelijk leidend wordt bij de toets op re-integratie inspanningen. 'Als je dat hebt opgevolgd, kan het UWV je geen loonsanctie meer opleggen, zoals nu vaak gebeurt. Dat biedt ondernemers meer zekerheid.' Vanaf 1 januari 2020 hebben ondernemers de mogelijkheid om een nieuwe, zogenoemde MKB Ontzorgverzekering af te sluiten, die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij  gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van hen overnemen.

Nieuwe MKB Ontzorgverzekering
Langdurig verzuim in het eigen bedrijf telt bovendien minder mee in de hoogte van premie. De ondernemersorganisaties verwachten dat de inzet van professionals de kwaliteit van de re-integratie zal verbeteren. 'Dat is goed voor zowel werkgever als werknemer.' De nieuwe polis zal door verschillende verzekeraars worden aangeboden, zodat er marktwerking is. Polissen moeten aan een minimum standaard voldoen, transparant zijn en met elkaar te vergelijken. Er komt een loket waar ondernemers met klachten over dit product terecht kunnen.

Pakket rond loondoorbetaling bij ziekte biedt keuze
MKB-voorzitter Jacco Vonhof liet namens MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zijn blij met de afspraken die nu zijn gemaakt. 'Wij hebben altijd gezegd: het moet efficiënter, met lagere lasten en minder risico’s voor kleine bedrijven. De maatregelen zoals vorig jaar aangekondigd in het Regeerakkoord, voldeden daar niet aan. Dit pakket komt een heel eind in de goede richting en biedt ondernemers keuzes. Je kúnt de nieuwe verzekering afsluiten, maar het hoeft niet. Doe je het niet, dan profiteer je nog steeds van de wettelijke maatregelen.'
 
infographic LBZ 20181220.jpg 

 
Nog niet het eindstation
Uiteindelijk telt voor de ondernemersorganisaties het resultaat in de praktijk, zegt Vonhof. 'Wij houden de vinger stevig aan de pols, zullen bij ondernemers blijven nagaan of dit pakket aan hun problemen tegemoetkomt. Dit is wat mij betreft nog niet het eindstation, maar een belangrijke stap vooruit. Binnen het huidige stelsel is dit in elk geval het hoogst haalbare.

 

BELANGRIJKSTE AFSPRAKEN LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE OP EEN RI1.pdf


 
http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/Samen%20sterk.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 20-12-2018 15:38 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 25-1-2019 11:48 door Sandra Litjens