U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
20/09/2018
Belasting op leningen vanuit eigen bedrijf
​In het Financieele Dagblad lazen wij tot onze verbazing dat DGA's er de komende jaren flink op achteruit gaan. Reden voor onze voorzitter Giel Braun om in de pen te klimmen richting onze moederorganisatie VNO-NCW in Den Haag.  

Bij de Prinsjesdagstukken bleek een brief te ontbreken waarin het kabinet aangeeft het excessief lenen van de rekening courant regeling door dga's te beperken. 

Wij zullen ons met klem verzetten tegen deze plannen. VNO-NCW heeft deze kwestie inmiddels opgepakt. Hieronder hun reactie.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen het kabinetsvoorstel om directeuren-grootaandeelhouders (dga's) belasting te laten betalen voor leningen bij hun eigen bedrijf boven de 500.000 euro. Volgens de ondernemersorganisaties dwingt dit dga's ertoe om vermogen aan de onderneming te onttrekken. 'Dat gaat ten koste van de investeringskracht van bedrijven, en daarmee groei en werkgelegenheid in Nederland.'

23.000 dga's
Dga's hoeven nu geen belasting te betalen over leningen bij het eigen bedrijf. Die lening gebruiken zij bijvoorbeeld als aanvulling op het loon of voor een hypotheek. Vanaf 2022 wil het kabinet belasting gaan heffen over deze leningen. Het gaat om 23.000 dga's die over in totaal 30 miljard euro 4,5 miljard belasting moeten betalen. Een alternatief is dat dga's de lening omzetten in een winstuitkering. Daar moeten zij dan wel 25 procent inkomstenbelasting over betalen. 

Miljoenennota
VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat het kabinet in de Miljoenennota maatregelen heeft opgenomen die dga's ten goede komen, zoals een daling van de vennootschapsbelasting. 'Maar het kabinet is niet goed bezig als er aan de andere kant maatregelen worden genomen die ertoe leiden dat ondernemers vermogen onttrekken aan hun bedrijf.' 

Hieronder wat de maatregel omvat:
 • In totaal zijn er 225.000 dga's die in totaal 51 miljard hebben geleend uit hun bv.
 • 23.000 dga's (10% van de lenende ab-houders) lenen op individueel niveau meer dan 500k, in totaal 30 miljard.
 • Lenen uit eigen bv leidt tot langdurig uitstel of zelfs afstel van belastingheffing geeft de brief aan.
 • Toezicht op zakelijkheid van deze leningen in bewerkelijk en tijdrovend, daarom doet men het voorstel om alles boven 500k te ontmoedigen
 • Budgettair effect is struc 50 mln
 • Kabinet kondigt de maatregel nu aan maar moet nog verder uitwerken waarbij men de volgende contouren voor ogen heeft:
  • Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen
  • De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen
 • Ab-houders hebben dus drie jaar (tot 1-1-2022) om schulden terug te brengen tot max 500k (in 2019 nog tegen 25%-tarief, wat het gedragseffect kan verklaren)
 • Wetvoorstel komt in voorjaar, maar wordt eerst geconsulteerd zodat bedrijfsleven (en de adviespraktijk) commentaar kan leveren.

Op de website van de NOS is zojuist een onjuist bericht verschenen over VNO-NCW en de dga-maatregel. Wij hebben hierover onderstaand persbericht over naar buiten gebracht en hebben hierover ook met het ministerie en de staatssecretaris van Financiën contact gehad die bevestigen dat dit plan vanuit het ministerie is gekomen en dat ook naar de media zullen doen.

Plan DGA niet uit koker VNO-NCW
VNO-NCW wijst ten stelligste de berichtgeving door anonieme bronnen af dat het plan om de lasten voor DGA's te verhogen van ons afkomstig zou zijn. Voorzitter Hans de Boer: "Het idee dat een maatregel die 1,8 miljard euro onttrekt aan ondernemingen uit onze koker zou komen is waanzin. Dat kan een kind bedenken".

DGA-ondernemers moeten nimmer fiscaal worden gedwongen onnodig investeringsruimte uit hun ondernemingen te trekken. Onze inzet was, is en blijft dat het Box-2 tarief op het huidige niveau van 25% moet blijven.
En alleen wanneer dat het geval is, er een gespreksbasis is voor het maximeren van de rekening courant-regeling.
Een degelijke maatregel kan bovendien
geen betrekking hebben op bestaande gevallen. Daarvoor dient altijd een eerbiedigende werking te gelden.

De voorstellen van het kabinet voor zowel het box 2 tarief (26,9%!) als de rekening courant-maatregel (ook bestaande gevallen!) voldoen niet aan onze uitgangspunten.
VNO-NCW is met de staatssecretaris van Financiën overeengekomen om op korte termijn om de tafel te gaan.

http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/dga-2.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 21-9-2018 10:14 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 8-10-2018 16:25 door Sandra Litjens